de Helle

Tussen hemel en hel

Iris Van de Casteele

De bundel 'Tussen Hemel en Hel' bevat gedichten geschreven tussen de jaren 1943 en 2003. Ze werden ingegeven door de liefde die ik koester zowel voor mijn dorp als voor de mensen van dit dorp van wie ik niet vervreemd ben: Adegemnaars zoals ikzelf.

Ben je Brusselaar omdat je in Brussel woont? Ben je Fransman omdat je in Frankrijk woont? Het ligt aan jezelf te weten wie en wat je bent. Daar waar je je wortels weet ben je thuis. Ex-Adegemnaar zal ik mezelf nooit noemen. Mogen diegenen het doen die er het nut van inzien. Mezelf afzonderen van een gemeenschap, waartoe ik behoor, en waartoe de familie al eeuwen behoort van wie ik afstam, lijkt me onzinnnig en overbodig.

Ik vergelijk mezelf graag met een boom wiens kruin bijna tot aan de hemel reikt. Met takken die naar alle windrichtingen groeien. Met altijd nieuwe blaren die waaien en telkens vergaan. Maar met wortels die ademen en groeien in de grond waarin hij gezaaid of geplant werd. Wie een boom begrijpt, en herkent, zal ook een mens begrijpen die zijn geboortegrond, met alles wat daarbij hoort -mensen en dingen- als de zijne betracht.

We weten het allemaal: er zijn bomen die zich maar al te graag laten uitgraven, en zich graag verplant weten. Die zelfs de taal van de zomerwind graag vergeten die hun blaren heeft doen ruisen. Tot dit soort bomen behoor ik niet en Geert al evenmin.

Geert die Adegem nieuw leven heeft ingeblazen, en die de slogan van Louis Savat: 'Adegem leeft!' aan de Adegemnaars probeert terug te geven, ofschoon Maldegem hem zich zonder blikken noch blozen toegeëigend heeft. (dixit: ze hebben ons al zoveel afgepaktů). Zonder Geert had de dichtbundel "Tussen Hemel en Hel" nooit het daglicht gezien. Gedichten die -op een paar uitzonderingen na- al jaren als kladschrift in een lade opgeborgen lagen, kregen door zijn toedoen de plaats toegewezen die hen recht doet. Geert De Baets, wonende en werkende in Agde, Zuid-Frankrijk, Adegemnaar in hart en nieren, die de Internetsite www.adegem.net heeft opgestart, en die de bundel op de site heeft geplaatst mij schrijvende : "Goit moir ne keer goin kijken, www.adegem.net heet ter were en niew 'kiendje' bej...". Waar zouden we naartoe gaan moesten we ons dialect vergeten -of wat veel erger is- het verloochenen? Mijn dank gaat uit naar hem.

Dank ook aan Marnix Van de Kerckhove en David Storm die, als co-webmasters, de site nóg boeiender maken. Vooral de vele foto's over de landelijke plekken en wegen, en Adegemse wijken, maken dit alles tot een bijzonder bezienswaardig geheel. En verder zijn er de vele links waarin eenieder zijn gading kan vinden.

Tenslotte zou ik graag, en niet in mindere mate, Dorine Decock -liefdevol Cockske genoemd- heel speciaal willen bedanken voor de prachtige kleurenfoto van een gloeiende avondhemel boven de Adegemse wijk Helle. Als bij wonder was ze op het gepaste tijdstip ter plekke met haar fotoapparaat. Ze gaf mij deze foto zonder meer zomaar cadeau. Het hoeft geen betoog dat dit beeld uitstekend bij de titel en de inhoud van de bundel past.

Iris Van de Casteele,
23 november 2003