www.adegem.net
GIS story

GIS STORY

US / English


Dankwoord

Er is ruim tien jaar over heen gegaan sinds ik mijn eerste jaar beëindigde, in wat toen nog bodemkunde heette. Met de steun van veel mensen ben ik er in geslaagd het academiejaar af te sluiten. Het minste wat ik kan doen is hen daarvoor te bedanken.

Ik wil beginnen met de mensen die zich de moeite getroost
hebben om te willen zetelen in de leescommissie:

Ten eerste Prof. Dr. Roger Langohr waarvan ik de vrijheid gekregen heb om, niet zonder risico, de grens te bewandelen waar verschillende wetenschappen samenkomen. Ten tweede Dr. Carole Ampe, met wie ik van 1992 tot 1994 heb samengewerkt en die mij, misschien zonder het zelf te beseffen, veel kleine dingen heeft bijgebracht die ik altijd heb weten te gebruiken. Ten slotte Prof. Dr. Magda Devos, die zich steeds enthousiast heeft getoond over mijn visie en met wie ik steeds kon overleggen.

Ik hou er ook aan Prof. Dr. Eric Van Ranst te bedanken die zo bereidwillig was om mij de infrastructuur, nodig voor het digitaliseren, te laten gebruiken.

Ik wil mijn dank betuigen aan Prof. Dr. Jean Bourgeois en Marc Meganck. De eerste omdat hij zich bereid toonde om mij de archeologische gegevens, de digitale luchtfoto's, de digitale topografische kaarten, de digitale bodemkaarten en het programma Arc/View 3.1 te laten gebruiken. De tweede omdat ik met mijn vragen steeds bij hem terecht kon.

Ik bedank Jacky Semey van wie ik in onze discussies de inspiratie opdeed om bepaalde hypothesen te onderzoeken.

Ik bedank ook Dr. Philippe Crombé die met zijn heldere inzichten mijn denkhorizon verruimde.

Daarnaast bedank ik Ann Verdoodt, Liming Ye, Geertrui Louwagie en Jari Mikkelsen bij wie ik met mijn vragen steeds terecht kon.

Ik kan niet nalaten ook Antoon Verhoeve te bedanken voor zijn interesse in mijn studie.

Naast de mensen in de academische wereld wil ik
de mensen bedanken die mij hebben begeleid en
bijgestaan in mijn zoektocht in de verschillende archieven:

Ik bedank de heren Gilbert De Smet en Adelain Vandewiele van het Archief van het Kadaster in Gent voor hun bereidwillige medewerking en uitleg over de verschillende kadastrale documenten.

Ik bedank mevrouw Hilde De Bruyne van het OCMW-archief in Brugge, die mij altijd heel vriendelijk haar medewerking heeft gegeven.

Ik bedank José Audenaert voor zijn bereidwilligheid om mij toegang te verlenen tot de archieven van de Dienst Waterwegen.

Als laatste maar daarom niet minder belangrijk,
bedank ik diegenen die het dichtst bij mij staan:

Ik bedank mijn ouders voor hun morele en praktische steun, in het bijzonder mijn vader Lode Fockedey die zich heeft beziggehouden met het nakijken van de duizenden gegevens.

Tevens bedank ik mijn vrouw, Valerie Michiels, die lief en leed met mij heeft gedeeld en die zonder morren, in financieel minder goede tijden, voor mij steeds een steun geweest is. Verder bedank ik mijn kinderen, Marieke en Mathijs, die mij er elke dag aan herinneren dat er nog iets anders is dan carrière maken in het leven.

Al diegenen die ik ben vergeten wil
ik danken voor de vele inlichtingen.

Ten slotte bedank ik Geert De Baets, webmaster van www.adegem.net, die zich belangeloos ontfermde over het opzetten en het vormgeven van deze website.

 


«    Home    »