Welkom bij de familie Van Vooren !

Geachte bezoeker... wij heten u van ganser harte welkom op de website van de familie Van Vooren !

Hier vindt u de genealogische stamreeksen van een aantal familietakken, allen afstammend van Joannes Van Vooren, geboren omstreeks 1600, vermoedelijk te Waarschoot, waar in die tijd de Tachtigjarige Oorlog in alle hevigheid woedde :
« Rond 1604 ligt Waarschoot er totaal verwoest en desolaat bij: de helft van de bevolking is verlopen en gevlucht, de kerk ligt reeds 25 jaar in puin en zal nog eens zoveel tijd behoeven om behoorlijk hersteld te zijn. Vele inwoners hebben de gemeente voorgoed verlaten. Zieltogend ligt het geslagen dorp op betere tijden te wachten. Wolven en vossen komen tot op de drempels van de nog bewoonde huizen...» (Bron: Geschiedenis van Waarschoot - Achiel De Vos)
Voorwaar geen ideale omstandigheden om vredig landbouw te bedrijven of kinderen groot te brengen !

Onze voorouders hebben deze barre tijden echter overleefd, en wij, de afstammelingen van Joannes, zijn inmiddels uitgezwermd over het hele Meetjesland en daarbuiten : zo vinden wij vandaag de dag familieleden in Aardenburg, Adegem, Antwerpen, Eede, Eeklo, Maldegem, Wilrijk enz. maar zelfs in Moline (Illinois) in de USA.

Wij dragen deze pagina's op aan al onze familieleden, maar meer in het bijzonder aan onze voorouders, die er generatie na generatie in slaagden om -in vaak bijzonder moeilijke omstandigheden- voor hun gezin te zorgen, en zonder wie noch wij, noch deze site ooit het licht zouden hebben gezien...
Overzicht van de behandelde familietakken
0 - Joannes Van Vooren
( ca 1600 )
I - Joannes Van Vooren
( ca 1640 - 1680 )
II - Georgius Van Vooren
( 1668 - 1728 )
III - Petrus Van Vooren
( 1697 - 1780 )
IV - Petrus Martinus Van Vooren
( 1732-1795 )
* Va
Petrus Jan
Van Vooren
(1763-1825)
Vb
Georgius
Van Vooren
(1764-1832)
Vj
Jan Baptiste
Van Vooren
(1786-1874)
Vm
Joseph
Van Vooren
(1791-1869)
* VId
Joannes Franciscus
Van Vooren
(1798-1831)
** VIi
Charles Louis
Van Vooren
(1809-1885)
® VIa
Pieter Jan
Van Vooren
(1806-1863)
VIb
Joannes Franciscus
Van Vooren
(1807-1876)
© VIe
Charles Louis
Van Vooren
(1812-1887)
° VId
Charles Louis
Van Vooren
(1822-1895)
°° VIj
Eduardus
Van Vooren
(1830-1917)
* VIIb
Petrus Joannes
Van Vooren
(1829-1877)
** VIIb
Camil Joseph
Van Vooren
(1868-1959)
® VIIb
Camille
Van Vooren
(1863- )
VIIc
Ferdinand
Van Vooren
(1842-1891)
@ VIIe
Seraphinus
Van Vooren
(1851-1935)
© VIIj
Aimé
Van Vooren
(1860- )
° VIId
August
Van Vooren
(1867-1930)
°° VIIe
Camille
Van Vooren
(1864-1933)
* VIIIa
Henri
Van Vooren
(1855-1900)
** VIIIa
Georges
Van Vooren
(1923-1996)
® VIIIa
Amatus
Van Vooren
(1905- )
VIIIj
Edmond
Van Vooren
(1889-1981)
@ VIIIc
Camiel
Van Vooren
(1885-1955)
© VIIIc
Oscar
Van Vooren
(1892 - )
° VIIIf
Martha
Van Vooren
(1906-1957)
°° VIIIe
Arthur
Van Vooren
(1899-1933)
Zijtak *
Antwerpen
Zijtak **
Eede
Zijtak ®
Eeklo
Hoofdtak
Adegem
Zijtak @
Adegem
Zijtak ©
Eeklo
Zijtak °
Adegem
Zijtak °°
Eede-Sluis

Colofon

De stamlijsten op deze site zijn het werk van Robert Van Vooren (IXc),
gewezen schoolhoofd van de lagere jongensschool in Adegem, met
medewerking van Jozef Dobbelaere, actief in de plaatselijke familiekunde

Zij verschenen reeds eerder als bijdrage in
"De Levensboom", het tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen - Meetjesland

Bijzondere dank aan Eugeen Van Vooren uit Wilrijk (*XIb)
voor zijn bijdrage aan de Antwerpse en de Zeeuwse takken

Bijzondere -en helaas posthume- dank aan de in 1996 overleden
Aardenburgse heemkundige Georges Van Vooren (**VIIIa)
voor zijn bijdrage aan de Zeeuwse tak

Geert De Baets - kleinzoon van Julius Van Vooren (VIIIf)
zorgde voor de opmaak van de webpagina's en voor de
kwartierstaat en het digitaal fotoarchief

Onze site maakt deel uit van de Adegemse portaalsite www.adegem.net