Ia - Joannes Van Vooren - ca 1640

fs Joannes (0)
... ca. 1640 (?)
+ Waarschoot 17.11.1680 (40 j / Daesdonk)
(Bij overlijden Joannes Van De Voorde fs. Joannes genoemd)

x 02.06.1663 - Waarschoot
Petronella Verschaere

(Bij ondertrouw Van Schore genoemd en bij overlijden Var Schore)
... ca. 1640
+ Waarschoot 14.12.1675 (35 j / Daesdonk)
Getuigen huwelijk : Georgius Van Vooren en Georgia Verschaere.

xx 16.05.1676 Sleidinge
Georgia (Jooryntken) Martens

fa Cornelis en Maria Batselier
24.09.1649 Waarschoot
+ ...
Getuigen huwelijk: Georgius Van Vooren en Adrianus Van Belle
(Afstamming uit dit tweede huwelijk : zie verder)

02/06/1663 Contraxerunt Matrimonium Joannes Van Vooren et Petronilla Var Schare


14/12/1675 Obiit Petronilla Verschare


17/11/1680 Obiit Joannes Van De Voorde


Kinderen van Joannes Van Vooren en Petronella Verschaere :

Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot - Staat van goed d.d. 15.1.1681 van Jan Van Vooren fs Jan (+ Waarschoot 16.11.1680), weduwnaar van Pieryntken Verschaere.
Houderigge was Jooryntken Martens, fa Cornelis.
Kinderen : Jan 16 j., Pauwel 14 j., Jooris 11 j. en Segher 6 j. uit eerste huwelijk; Cornelia 3j. 6m. en Pietronelle 9m. uit tweede huwelijk.
Voogden : Jooris Van Vooren paterneel en Seger De Pau materneel.
Georgius of Joris Van Vooren -getuige bij het huwelijk en voogd van de kinderen- is vermoedelijk een broer van Joannes (I)
 • IIa Joannes Van Vooren
  Waarschoot 31.05.1664
  Peter: Joannes Van Voore (grootvader?) Meter: Joanna...
 • IIb Paulus Van Vooren
  Waarschoot 14.02.1666
  P: Paulus Verschaere M: Anna Van Vooren (zus ?)
 • IIc Georgius Van Vooren - Zie volgende generatie
  Waarschoot 04.09.1668
  P: Georgius Verschaere M: Antonia Claysens
  + Sleidinge 16.11.1728 (59j)
 • IId Petrus Van Vooren
  Waarschoot 22.08.1671
  P: Petrus Van Voore (broer ?) M: Petronella De Pauw
  + Waarschoot 14.10.1676 -
 • IIe Segerius Van Vooren
  Waarschoot 21.11.1674
  P: ... M: Joanna Teerlinck
Bijkomende gegevens :
* Georgius Lippens : + Waarschoot op 19.11.1703 (55j), echtgenoot van Georgia Verschaere
 

Ia - Joannes Van Vooren - ca 1633

xx 16.05.1676 Sleidinge
Georgia (Jooryntken) Martens

fa Cornelis en Maria Batselier
24.09.1649 Waarschoot
+ ...
Getuigen huwelijk: Georgius Van Vooren en Adrianus Van Belle

15/06/1676 Contraxerunt Matrimonium Joannes Van Voore ex Waerschoot et Georgia Martens


Kinderen van Joannes Van Vooren en Georgia Martens :

 • IIf Cornelia Van Vooren
  Waarschoot 04.05.1677
  P: ... M: Jacoba De Metsenaere
 • IIg Petronella Van Vooren
  Waarschoot 26.03.1680
  P: ... M: Petronella De Pauw