° VIIIf Martha Van Vooren

fa August (° VIId) en Julia Van Deynse
° Adegem 10.03.1906
+ Adegem 29.03.1957

x Adegem 06.11.1934
Marcel Coopman

° Adegem 05.12.1907
+ Adegem 03.03.1963
Zie het artikel "Brieven van Adegemnaar Marcel Coopman geschreven tijdens de mobilisatie in 1939",
door Anna en Adelin Coopman / Jozef Dobbelaere (jaarboek 2008 van de Heemkundige Kring het Ambacht Maldegem).