Omtrent Adegem - Erecomité


-
Adegemse Hoeven - Erecomité


ERECOMITE

Mgr. Leo De Kesel, hulpbisschop van Gent
Z.EH. Arthur D’have, pastoor van Adegem
De Heer Jean Rotsaert de Hertaing, burgemeester van Maldegem
E.H. Frans Vermeersch, onderpastoor van Adegem
Eenw. Zuster O. Van den Bossche, directrice van de Aangenomen Meisjesschool Adegem
De Heer Albert De Kesel, schepen van Maldegem, oud-burgemeester van Adegem
Mevrouw Yvonne Van Cleemput-De Smet, schepen van Maldegem
De Heer William Van Poelvoorde, schepen van Maldegem
De Heer Remi De Jaeger, schepen van Maldegem
De Heer Marnix d’Anvers, schepen van Maldegem
De Heer Marcel Baert, schepen van Maldegem
De Heer Jozef De Prest, gemeenteraadslid en laatste burgemeester der gemeente Adegem
De Heer Raymond De Clercq, voorzitter OCMW Maldegem
De Heer Clem de Ridder, nationaal voorzitter van het Davidsfonds
De Heer Adhemar d’Alcantara, volksvertegenwoordiger
De Heer Alfons Coppieters, volksvertegenwoordiger
Z.E.H. Antoon Meire, pastoor van Oostwinkel
De Heer Richard Michiels, voorzitter van de Gemeentelijke Kulturele Raad van Maldegem
De Heer Etienne Dhont, lid nationaal bestuur van het Davidsfonds
Mevrouw H. Coppejans-Desmedt, departementshoofd Rijksarchief Gent
De Heer Luc Danhieux, archivaris Rijksarchief Brugge
De Heer J. Verhelst, werkleider Rijksarchief Gent
Mevrouw Griet Marechal, werkleidster Rijksarchief Gent
De Heer Jaak Mertens, afdelingshoofd Rijksarchief Brugge
E.H. J. Van den Heuvel, historicus
Mevrouw Elisabeth Dhanens, ere-inspectrice voor kulturele aangelegenheden provincie Oost-Vlaanderen
De Heer Alfons Ryserhove, diocesaan inspecteur
De Heer Albert Van De Kerckhove, voorzitter kerkfabriek St.-Adrianus Adegem
De Heer Marijn Van Poucke, voorzitter Gemeenschapsraad Adegem
De Heer Noël Wille, voorzitter feestcomissie Adegem
De Heer Ginneberge Firmin, hoofdonderwijzer Gemeenteschool Adegem
De Heer Wauters Antoine, politiecommissaris Adegem
Juffrouw Maria Tuypens, Adegem
De Heer Achiel De Vos, voorzitter Heemkundig Genootschap van het Meetjesland
De Heer Luk Stokman, Aalter
De Heer Romano Tondat, Eeklo
De Heer Verstraete Daniel, Assebroek
De Heer De Decker Wery, Eeklo
De Heer Cromheecke Richard, bibliothecaris Maldegem

3