Omtrent Adegem - Titelpagina


-
Adegemse Hoeven - Titelpagina

OMTRENT
ADEGEM

CATALOGUS

UITGEGEVEN
TER GELEGENHEID VAN DE

HISTORISCHE TENTOONSTELLING

VAN

7 TOT 11 JULI 1978

DOOR HET

DAVIDSFONDS ADEGEM