Omtrent Adegem - Organisatiecomité - Ten Geleide


-
Adegemse Hoeven - Organisatiecomité - Ten Geleide

ORGANISATIECOMITE

Het Davidsfondsbestuur van Adegem
De Heer Jozef De Keyser, voorzitter
De Heer Robert Van Vooren, ondervoorzitter
Z.E.H. Arthur D’havé, ere-voorzitter
De Heer Hugo Notteboom, secretaris
De Heer Jozef Swankaert, schatbewaarder
Juffrouw Lieve Blondeel
De Heer Jozef Dobbelaere
De Heer Antoine Goethals
De Heer Urbain Schyvinck
De Heer Pierre Van Cleemput
De Heer Johan Van Laere

aangevuld met :
De Heer Guido Beelaert
De Heer William Blondeel
De Heer Jozef De Baets
De Heer Filip De Pau
De Heer Walter Notteboom
De Heer Jan Van de Casteele

4


TEN GELEIDE

Het is een verheugend feit vast te stellen hoe de publieke belangstelling gaande weg groeit voor datgene wat mooi en waardevol is romdom ons en wat men het leefmilieu is gaan noemen. Er komt steeds meer aktie om historische waarden te behouden en te beschermen, samen met de spijt om veel schoons dat reeds verdween.

Door hogere instanties werd het jaar 1978 uitgeroepen tot “HET JAAR VAN HET DORP”, het dorp dat zeker het leefmilieu bij uitstek is. Een oproep wordt gedaan tot de instellingen en verenigingen om het dorp en het dorpsleven duidelijk in de kijker te stellen. Ondanks alles is en blijft het dorp nog steeds een leefkern met eigen karakter, met eigen leefgewoonten en tradities die onbewust voortleven in zijn bewoners. Het verenigingsleven kan er nog bloeien en het is er goed om te leven midden een open en vrije natuur.

De Davidsfondsafdeling Adegem wil haar deel bijdragen tot de aktie voor het dorp door haar aktiviteiten in dit teken te stellen. Zo is “OMTRENT ADEGEM” de titel waaronder nu een tentoonstelling wordt georganiseerd. Het is slechts een greep, omdat wij er ons ten volle van bewust zijn dat een tentoonstelling nooit volledig kan zijn. Toch is er tijd noch moeite gespaard om een behoorlijke verzameling naar voor te kunnen brengen van zaken uit ons verleden met enige geschiedkundige waarde.

Zonder de spontane medewerking van de Openbare Besturen, instellingen en personen, zou dit alles niet tot stand zijn gekomen. Onze oprechte dank gaat dan ook naar alle betrokkenen, zowel voor wat de morele als daadwerkelijke steun betreft, als voor het in bruikleen geven van de tentoongestelde voorwerpen en het ter beschikking stellen van lokalen.

Wij wensen alle bezoekers hartelijk welkom en danken hen voor hun gewaardeerde belangstelling. Wij hopen dat deze catalogus hen mag begeleiden doorheen ons verleden en dat zij uit dit alles mogen leren dat de waarden van het verleden een borg zijn voor de toekomst.

De Voorzitter van het Davidsfonds Adegem,
Jozef De Keyser.

5