Adegem zendt zijn zonen uit...

Leon De Schepper : "mécanicien sans frontières" in Congo.

Leon De Schepper in Congo

Leon De Schepper is in 2010 voor de 36ste keer naar Congo vertrokken om er landbouwmachines en tractoren te herstellen. De eerste keer dat hij op missie vertrok was in 1983. Sedertdien gaat Leon er ieder jaar (en zijn neef Boudewijn om de twee jaar) voor enkele weken naartoe. Tijdens hun verblijf doen ze verschillende missieposten aan om er landbouwmachines te herstellen en de Congolezen die er wonen te leren hoe zij zelf defecten aan hun machines kunnen repareren...

Het begon allemaal meer dan een kwart eeuw geleden, toen Leon een pikdorser verkocht aan de paters in Zaïre. De machine moest in België gedeeltelijk gedemonteerd worden voor de verscheping en moest dan in Congo weer opgebouwd worden. Toen er daarbij problemen optraden trok Leon een eerste maal naar Afrika...

Leon de Schepper op de missiepost in Congo

Leon werkte 17 jaar op een missiepost in de brousse, telkens voor een maand en 14 dagen.

Leon De Schepper - instructeur mechaniek in Lumumbashi

Daarna heeft hij in Lumbumbashi gewerkt en les gegeven in een grote missie waar de jongens alles kunnen leren over automechaniek, plaatbewerking, lassen, draaien en zelfs meubels maken -al heeft Leon van dat laatste geen kaas gegeten!

Boerderij in de Bas Congo

In 2008 heeft hij een boerderij uit de grond gestampt in de Bas Congo, niet zo ver van Kinshasa, waar hij aan de mensen die in het project hadden meegewerkt een occasie traktor, een ploeg, een eg, een wagen en een hakselaar schonk, plus nog wat gerief om de kleinste pannes te kunnen herstellen...
Als het ook maar enigszins kan gaat Leon om de drie maand eens kijken hoe het op de boerderij loopt...

Boerderij in de Bas Congo

Dank zij de hakselaar die ze van Leon kregen, kunnen de Congolezen nu compost maken van mais-stengels en gras. Hieronder ziet u een voorbeeld van een akker die zij -onder het toezicht van Leon- in amper één jaar tijd konden verwezenlijken met behulp van dat compost. Het spreekt vanzelf dat zij daar bijzonder gelukkig mee zijn: dank zij het compost hoeven zij geen meststoffen meer te kopen, die overigens bijna niet te krijgen zijn en stukken van mensen kosten...

Cultuur zonder meststoffen in de Bas Congo
Gewassen in cultuur gebracht met behulp van compost in de Bas Congo...

Cultuur zonder meststoffen in de Bas Congo
In de zomer van 2010 kwam Jacques Balabala, een leraar uit Lumbumbashi die Leon al 15 jaar kent, op stage in Adegem... De jongeman werd er door iedereen zeer goed ontvangen !


Huldiging Leon De Schepper

In october 2007 werd Leon zeer verdiend in de bloemetjes gezet door vrienden en familie, maar ook Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en Paul Breyne, gouverneur van West Vlaanderen, waren van de partij...

Leon De Schepper met Moise Katumbi
Ook in Congo zelf wordt Leon op zijn juiste waarde geschat: hier ziet u hem in gezelschap van Moïse Katumbi, de gouverneur van Katanga, die intussen een goede vriend van Leon geworden is...


Lees meer over Leon De Schepper en zijn ontwikkelingsprojecten in Congo :


Home
Home