De week van Pol Veirman
Vierde jaargang n° 204 - Week 43 van 21 oktober tot 27 oktober 2007


TAXUS LOODST KOTK NAAR NIEUW RECORD

Enkel lachende gezichten bij de werkgroep KOTK op het einde van de slotmanifestatie. Met een opbrengst van €55.000 boekt Maldegem een nieuw record.

Voor het eerst ging de slotmanifestatie van KOTK niet in den Hoogen Pad in Adegem maar in een feesttent aan de piramide in Maldegem door.

Twee jaar terug boekje KOTK Maldegem me zijn opbrengst van €50.000,00 een nieuw record. Het stond toen vast dat de actie van 2007 iets rustiger zou aangepakt worden waardoor de opbrengst ook iets lager zou liggen.

Het lot was in de naam van de firma van Hulle, KOTK Maldegem gunstig gezind. De firma mocht taxusscheerlingen leveren aan China. Zijn firma nodigde het KOTK uit om mee de inzameling van jonge taxusscheerlingen in te zamelen.

Het Maldegems containerpark werd een van de inzamelpunten. Na Maldegem sloten nog enkele andere gemeenten bij de actie aan. Dit jaar waren er dit al 48 gemeenten. De firma Van Hulle kondigde tijdens de slotmanifestatie aan dat er volgend jaar meer dan 100 gemeenten aan de inzamelactie zullen meewerken.

De firma beloofde een vast bedrag per binnengebrachte hoeveelheid Taxus. Zaterdagavond kon hij een bedrag van €25.000,00 aan KOTK overmaken. Dank zij die actie kwam er in plaats van minder meer geld binnen dan twee jaar terug.

FATA MORAGA

Het Comité KOTK verbond er zich toe om voor iedere ster dat het in zijn eigen Fata Morgana spel niet haalde een verwendag voor een kankerpatiëntje te organiseren. Voor de eerste ster moesten 250 motards bijeengebracht worden voor een rit door Vlaanderen.

De tweede ster kon verdiend worden als er zich zaterdagmiddag 150 mannen met een snor bij Batlazar Boma aanmelden voor het aperitief. Het waren er 157. De derde ster werd gewonnen door de voetbalploeg der kampioenen die het opnam tegen FC Sobemai.

Balhazar Boma gaf zelf het goede voorbeeld en kocht een worst mij Mario Thys, een van de 15 slagers die deelnamen aan de actie.

Voor de vierde ster moest zaterdag 1 km worst verkocht worden. Mario Thuys sprak alle Slagers van Maldegem en zijn deelgemeenten aan. De 15 slagers schaarden zich allemaal achter de actie. Zij verkochten samen 1063m worst.

Tijdens de Slotmanifestatie verkocht het comité zelf ook nog eens 63m worst. Voor de vijfde ster moest het comité 50 verwenweekends in het RVT sint Jozef verkopen. Net voor het afsluiten van de actie werd het 68ste verwenweekend ingeschreven.

Het comité heeft zijn vijf sterren verdiend maar zal toch voor tien kankerpatiëntjes een verwendag organiseren.

 


DE PAPAVER SPEELT CIRCUS

De leerlingen van de Papaver oefenen ijverig voor zijn circusvoorstellingen van vrijdag en zaterdag

De idee om het circus Pigolini van de familie Hartmann naar de papaver uit te nodigen om samen met de kinderen circusvoorstellen te geven komt volgens directeur Jozef Ginneberge van het Oudercomité.

Het circus wordt door zoveel scholen gevraagd dat de Adegemse school drie jaar moest wachten voor zij aan de beurt was.

Sinds het begin van het schooljaar zijn de kinderen in klasverband begonnen met het uitdenken en uittesten van nummers die ze tijdens hun vier optredens zouden opvoeren.

Vorige week kwam een van de leden van de familie Hartmann naar de school om de nummers te bekijken en ze bij te schaven waar het nodig is.

VIER OPTREDENS

Maandag wordt de circustent op het grasveld naast den Hoogen Pad opgetrokken. De volgende dagen wordt er zowel door de kinderen als de artiesten van Pigolini hard getraind.

Op vrijdag en zaterdag kan het publiek tijdens een namiddag en avondvoorstelling van het circusoptreden van de leerlingen van de Papaver genieten.

 


OKRA DANSCLUB GROEIT EN BLOEIT

Onder de leiding van Cecile Van Loo is de dansclub van OKRA Adegem uitgegroeid door een grote vriendenkring. Nog steeds mensen sluiten bij de groep aan.

Zelfs mensen van buiten Adegem worden lid bij OKRA om tot de dansclub te kunnen toetreden. Dinsdagnamiddag gaf de dansclub tijdens de Algemene vergadering een demonstratie van de aangeleerde dansen.

 


ZIEN EN GEZIEN WORDEN IS BELANGRIJK VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKERS

Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis stelde Rotaryclub Maldegem de nieuwe fluohesjes voor.

Steeds meer zwakke weggebruikers trekken een fluohesje aan om zich in het verkeer te begeven. Die hesjes werden zes jaar geleden door Rotaryclub Maldegem gelanceerd.

In de scholen, oudercomité's, de gemeente en de politie, vond de Rotaryclub partners om samen te werken voor meer veiligheid van de zwakke weggebruikers. De firma Van Hyfte werd een trouwe sponsor van de actie. De eerste jaren werden de hesjes voor €1,00 per stuk verkocht. Nu kosten ze nog €0,50.

Het eerste jaar dat de fluohesjes te koop werden aangeboden werden zij door de scholieren niet enthousiast onthaald.

Zij die er zich wel een aanschaften en het ook nog droegen tijdens het fietsen of wandelen werden zelfs met een scheef oog bekeken. Met argumenten en acties zijn de partners voor veilig verkeer voor zwakke weggebruikers blijven inpraten op de schoolgaande jeugd.

De gele stipjes die aanvankelijke een uitzonering in verkeersbeeld waren zijn nu al gele vlekken geworden. Het kan volgens Rotaryclub Maldegem en zijn partners nog beter.

Daarom willen ze in de toekomst ook de scholieren uit de hogere jaren er van overtuigen om tijdens het fietsen of wandelen een hesje te dagen.


IK MOET IEDER JAAR TERUG NAAR CONGO

De familie De Schepper weet dat zij hun echtgenoot en vader ieder jaar enkele weken moeten missen omdat hij niet aan de lokroep van Congo kan weerstaan.

Het moet 31 jaar geleden zijn dat Boudewijn De Schepper een vraag kreeg om een landbouwmachine in Congo te leveren. Omdat zoiets niet zijn beroep was nam Boudewijn contact op met zijn neef Leon De Schepper op den Appelboom.

Leon moest er even over nadenken hoe hij een degelijke machine in Congo zou krijgen. Het duurde niet lang of hij ging de uitdaging aan.

Het had heel wat administratieve en praktische voeten in de aarde om die machine in België ingescheept te krijgen en ze in Congo op haar juiste adres te krijgen. Het opstarten van de machine zou normaal het einde van het verhaal geweest zijn...

MEER MACHINES
Minder dan een jaar later kwamen echter de eerste onheilsberichten uit Congo bij de familie De Schepper toe: de machine had schitterend werk geleverd maar stond in panne en er waren geen onderdelen en er was ook niemand die ze kon herstellen!

Leon liet zijn hart spreken en bepakt met wat onderdelen vertrok hij naar de paters in Congo. Normaal zou hij een weekje wegblijven om de machine te herstellen.

Nadat hij de door hem geleverde machine had hersteld bleeek dat er in het dorp en ook in andere nederzettingen nog andere machines op herstelling stonden te wachten.

Leon verlengde zijn verblijf me enkele weken om zoveel als mogelijk machines te herstellen.

NIEUWE WERELD
In Congo ontdekte Leon een nieuwe wereld. De mannen in het dorp wilden Leon helpen bij het herstellen van de machines. Hij moest er bij het opleiden van die mensen wel rekening mee houden dat zij een andere mentaliteit hebben dan wij westerlingen: zij zijn niet zo prestatie gericht...

Het was voor hem en voor zijn neef Boudewijn, die hem om de twee jaar voor een maand naar Congo vergezelt, een nieuwe wereld waarin ze terecht kwamen.

De mensen in de dorpen en nederzetting die Leon bezoekt werden echte vrienden. Na zijn eerste herstelbezoek stond het voor hem vast dat hij in de toekomst jaarlijks zou terugkeren. Zijn vrienden rekenen op hem en hij laat hen niet in de steek.


Niet alleen Minister Karel De Gucht maar ook Paul Breyne, gouverneur van West Vlaanderen, kent en waardeert het werk dat Leon in Congo doet. Hij hield er dan ook aan om aanwezig te zijn op het feestje dat voor Leon door zijn familie werd georganiseerd.

OOK IN MOEILIJKE TIJDEN
Leon was er als het goed ging met de mensen, maar was er ook toen er onlusten waren in Congo. Er was zelfs een jaar dat hij enkele tijd in de Belgische ambassade moest blijven om dat het als blanke te gevaarlijk was om naar een vliegveld te reizen en te proberen Congo te verlaten. Van de mensen waarmee Leon omgaat heeft hij niets te vrezen. Zij zorgen niet voor de spanningen en onlusten. Zij moeten ze ondergaan.

Die mensen wil Leon niet in de steek laten. Daarom gaat hij ieder jaar naar hen terug en hoopt dat nog jaren te kunnen doen.

 


SCHOLENGROEP MEETJESLAND DEED AAN TEAMBUILDING

Meer dan 130 leerkrachten en begeleiders van zes scholen uit het Meetjesland hadden vorige week woensdag afspraak in Damme voor een eerste kennismaking. Ondanks de regen werd het een gezellige ontmoeting

Over enkele jaren zullen de gemeentescholen in het Meetjesland een gezamenlijk personeel en administratief beleid moeten voren. De zes scholen zijn nu reeds verenigd in de Meetjeslandse scholengroep.

Manu Buysse, de directeur van de gemeenteschool op de Kruipuit, is dit jaar voorzitter van de raad van de scholengroep.

Hij kreeg de opdracht om in het vooruitzicht van de nauwere samenwerking tussen de schollen een ontmoeting tussen de leerkrachten en begeleiders van de verschillende scholen te organiseren. Zo kunnen de zij elkaar beter leren kennen en ook educatieve weetjes uitwisselen.

De leerkrachten van de Kruipuit waren een voorbeeld van optimisme en inzet tijdens de teambuilding ontmoeting in Damme

De directeur wou die ontmoeting op een neutrale plaats en in een ontspannen sfeer houden. Hij nam contact op met Louis De Keyser, schepen van toerisme en onderwijs van de Stad Damme en Bert Van Haecke directeur van de Dienst Toerisme Damme.

Met de dienst Toerisme werd een wandeling door de stad uitgewerkt waarin de deelnemers aan de teambuildingdag verdeeld werden in groepen van tien man.

Tijdens die wandeling moesten zij verschillende opdrachten uitvoeren. Dat waren sportieve opdrachten maar ook het oplossen van vragen tijdens bezoeken aan gebouwen en musea in Damme.

Het werd ondanks de regen een gezellige bijeenkomst waarop tijdens de ontvangst in het stadhuis van Damme werd geklonken.

"Nu ging het er speels aan toe. Tijdens de volgende bijeenkomst zullen ernstige onderwerpen aan de orde zijn" wist de heer Buysse ons te vertellen voor hij zich samen met zijn collega' s een plaatselijk biertje liet smaken.

 


HULDE AAN BRITSE BEVRIJDERS

Foto

Zaterdagvoormiddag was een delegatie van Britse oudstrijders en familieleden van Britse Soldaten die tijdens WO II sneuvelden even te gast op het Canadees kerkhof in de Prins Boudewijnlaan voor ze naar het Nederlandse Yzendijke reden.

Oorlogsveteraan Sgt Martin Reagan bracht hulde aan zijn gesneuvelde wapenbroeders. Hij dankte Schepen Antoine Pauwels en de aanwezige leden van de vaderlandslievende vereniging voor de manier waarop zij zijn gesneuvelde oud wapenbroeders in ere houden.

Net als de Aanwezige Adegemnaren vonden de gasten het ook jammer dat enkele vrachtwagens het uitzicht van het Canadees Militair kerkhof ontsieren.

 


BLAUWE ZONE BRENGT GOED OP

Sinds 1 mei controleren mensen van Vincipark de naleving van het kortparkeren in Maldegem en zijn deelgemeenten. De controles werpen vruchten af.

Zeker in het centrum van Maldegem zijn er nu op enkele uitzonderingen na tijdens de weekdagen altijd vrije parkeerplaatsen te vinden.

De firma ontvangt voor die controles maandelijks €3227,00. Wie zijn parkeerschijf niet legt of langer dat de toegestane tijd op een zelfde plaats blijft staan riskeert een briefje tussen zijn ruitenwissers te vinden. Dat betekent een boete van €25,00.

Als Vincipark per maand 125 briefjes tussen de ruitenwissers steekt en iedereen betaalt de €25,00 dan heeft de gemeente het bedrag dat zij aan Vincipark betaalt terug.

Naar wij vernamen heeft de controle op de Blauwe zone de gemeente Maldegem geen windeieren gelegd. Tussen 1 mei 2006 en 30 juni 2007 zou de gemeente ongeveer €80.000 aan de controle van de Blauwe Zone overhouden.


Home
Home
 
Made in France