De week van Pol Veirman
Vierde jaargang n° 203 - Week 42 van 14 oktober tot 20 oktober 2007


MINISTERIELE FELICITATIES VOOR LEON DE SCHEPPER

Met een smoesje ( een verjaardagsdrink van zijn zoon) werden Leon De Schepper en zijn echtgenote zaterdagavond naar een van de zalen van de Mimosa in Eeklo gelokt.

Toen het paar de zaal binnenkwam kreeg het een warm welkomsapplaus van alle aanwezigen. Daarna kreeg Leon te horen dat het feest een blijk van waardering was voor de dertig jaar dat hij onbaatzuchtig aan ontwikkelingssamenwerking doet in Congo.

De verbazing van Leon en zijn echtgenote groeide nog toen even laten Karel De Gucht minister van Buitenlandse Zaken Leon persoonlijk kwam feliciteren en hem een geschenk overhandigde.

 


OKRA VERWENDE 80 PLUSSERS

Een zeventigtal 80 plussers zaten op initiatief van OKRA Adegem rond de feesttafel in het parochiaal centrum.

Alle 80 plussers, ook de niet leden waren welkom op het feest die door OKRA Adegem in het parochiaal centrum werd georganiseerd. Een telefoontje naar een van de bestuursleden van OKRA was voldoende om woensdag namiddag thuis opgehaald en na het feest terug thuis gebracht te worden.

"Omdat niet alle 80 plussers nog aan alle activiteiten van OKRA kunnen deelnemen, organiseren jaarlijkse een speciale namiddag voor de 80 plussers" vertelde Cecile Ryckaert ons voor de koeken en koffie op de tafel kwamen.

Met haar 98 jaar was Ida Buysse dit jaar de oudste van het gezelschap. Zij hoopt ook volgend jaar, als zij in het rusthuis in Maldegem woont nog naar het feest in Adegem te kunnen komen.

De 80 plussers genoten van hun namiddag samen. Speciale attracties hebben zij niet nodig. Het feit dat zij er weer eens een namiddagje op uit kunnen stemt hen al gelukkig.

Een streepje muziek, een hapje en de kansen om met leeftijdsgenoten herinneringen uit het verleden te kunnen ophalen bezorgt de 80 plussers een aangename gezellige namiddag. Het bestuur zorgt er voor dat iedereen terug veilig thuiskomt.

Dat er onder de 80 plussers ook nog verwoede en goede kaarters zitten was tijdens het feest van de 80plussers te zien.

 


WEDUWE HARRY MITCHELL EVEN TE GAST IN ADEGEM

Na een moment van ingetogenheid legde de familie Mitchell bloemen neer aan de graven van de Britse soldaten

Als brancardier heeft Harry Mitchell tijdens WOII in onze regio, zoals in andere delen van Europa veel wapenbroeders verzorgd maar ook zien sterven.

De beelden van lijdende en gesneuvelde soldaten zijn hem, tot aan zijn dood in 2005, bijgebleven. Jaarlijks, zolang zijn gezondheid het hem toeliet, waren Harry en zijn echtgenote in september aanwezig op de herdenkingsplechtigheid op het Canadees kerkhof.

Voor zijn overlijden had Harry, die met zijn echtgenote in Kingsline ( Northfolk) woont, te kennen gegeven dat hij na zijn overlijden wou uitgestrooid worden in Adegem op de plaats waar een deel van zijn wapenbroeders een laatste rustplaats vonden.

Het heeft volgens Nadine Lenssens, vriendin van de familie, heel wat voeten in de aarde gehand voor aan de wil van de overledene kon voldaan worden.

De echtgenote van Harry voemde zich nu weer voldoende sterk om samen met haar familie de verplaatsing van Engeland naar het Canadees Kerkhof in Adegem te maken om er samen met haar familie en enkele vrienden in stilte hulde te brengen aan haar echtgenoot en zijn oud wapenbroeders.

Op het Canadees kerkhof werd de familie Mitchell begroet door, burgemeester Johan de Roo die deelnam aan de korte plechtigheid en daarna samen met zijn gasten een bezoek bracht aan het Canadamuseum.

 


PANIKEERDE HET KERMISCOMITE TE VROEG ?

Omdat het feestcomité speciale plannen heeft voor begin 2008, worden er tijdens Adegemkermis door het comité zelf geen grote initiatieven genomen.

Omdat De Ark zelf met een zwaar schoolprogramma zit en overwoog om dit jaar de boekenbeurs niet te organiseren, helpt het comité bij de organisatie van de boeken en posterbeurs. Er werd door het kermiscomité ook een teken en kleurwedstrijd voor de kleuters en leerlingen van de Adegemse scholen georganiseerd.

Voor die wedstrijd was een prijzenpot van € 400,00 voorzien. Alle leerlingen en kleuters kregen een brief om deel te nemen aan de wedstrijd. Voor de kleuters zat er bij de brief een tekening die zij mochten kleuren en binnenbrengen bij hun juf.

Het kermiscomité voelde zich een beetje in de steek gelaten door de scholen toen op een paar dagen voor de kermis nog maar een 50 tal tekeningen waren binnen gekomen.

Panikeerde het kermiscomité te vroeg of hebben de scholen van hier of daar een hint gekregen. Zeker is dat alles toch nog goed einde op zijn pootjes is terecht gekomen.

Met de gemeenteschool op de Kruipuit bleek er een communicatiestoornis in het spel te zijn. Daar hadden bijna alle kinderen een tekening gemaakt. De leerkrachten hadden zelf een eerste schifting doorgevoerd en de vijf beste van iedere klas aan het kermiscomité overgemaakt.

Bij de Ark waren er blijkbaar een niet onbelangrijk aantal tekeningen blijven liggen. Die zijn ondertussen al overgemaakt aan de organisatoren van de teken- en kleurwedstrijd. De tekeningen worden opgehangen in de boeken en Posterbeurs. De kinderen mochten op die beurs hun prijs afhalen.

 


MANNEN IN DE KEUKEN

Op initiatief van de Gezinsbond nodigden enkele mannen hun partner uit voor een etentje in het parochiaal centrum. De partners werden er pas omstreeks 12u30 verwacht.

De mannen waren er reeds voor 9u00. Zij hadden niet alleen het menu samengesteld zij moesten ook alle gerechten zelf bereiden. Er werd aan takverdeling gedaan en net voor de dames arriveerden waren de mannen klaar met hun werk.

 


GEMEENTE LANCEERT EDUCATIEF SPEL

Drie klassen testen met succes het educatiespel dat op initiatief van de gemeente Maldegem werd ontworpen uit.

Ooit was Middelburg volgens het ministerie van Cultuur een zwarte vlek op de Culturele kaart van Vlaanderen. Daar is de afgelopen jaren verandering ingekomen. Middelburg is erkend als archeologisch waardevol gebied en de opgravingen en het ontmoetingscentrum lokken steeds meer mensen aan. .

Er is nu ook een spel waardoor leerlingen uit het lager onderwijs en het derde middelbaar op een speelse manier in Middelburg meer kunnen leren over de Middeleeuwen en over de geschiedenis van Middelburg.

Nog voor het educatief spel dat door de BVBA Conception die ook de film over Middelburg heeft gemaakt, werd ontworpen officieel werd voorgesteld kregen alle schollen in het Meetjesland uitleg over het spel en zijn educatieve waarde.

Alle scholen kunnen hun leerlingen, zonder dat zij daarvoor grote kosten moeten maken,dit laten doen. De leerlingen werken in groepjes aan het spel.

Zij beginnen en eindigen in het ontmoetingscentrum. Uit de reacties van de kinderen die het spel hebben uitgetest blijkt dat zij niet alleen van het spel hebben genoten maar dat zij er ook veel hebben van bijgeleerd. Spelen en leren gaan bij het spel goed samen.


OUDE STAATSBAAN EEN BEETJE VOETGANGERSVRIENDELIJKER

Met geld uit het potje van het onderhoud van de wegen werd in het eerste deel van de Oude Staatsbaan ( vanaf de Moerewege) een stukje voetpad aangelegd.

Er bestond in het verleden op die plaats een niet verhard voetpad maar daar was niet veel meer van terug te vinden. Om het voetpad aan te leggen moesten wel een paar hebben fors afgeslankt worden.

Vanaf nu voelen de voetgangers zich er veiliger. Of het voetpad in een later stadium verder wordt doorgetrokken staat nog niet vast.

 


GRIEZELEN MET DE GEZINSBOND

Wie houdt van griezelverhalen en griezelsituaties moet contact opnemen me de Adegemse afdeling van de Gezinsbond. Op zondag 28 oktober organiseert de Gezinsbond een lezingenparcours langs drie verrassende locaties.

De organisatoren hebben de auteurs Bavo Dhooge, Jonathan Sonnst en Guido Van Heulendonck uitgenodigd om op die plaatsen werken voor te lezen waarvan je als luisteraar kippenvel krijgt. Wie wil deelnemen, kan zich vanaf 14u15 inschrijven in de Bibliotheek in Adegem.

Deelnemen kost €2,00 per persoon of €5,00 voor een gezin. De eerste lezing begint om 15u00 stipt om 17u00 is het uit met de griezelpret.

De kinderen beleven op maandag 29 oktober hun avondje griezelen. Zij worden om 18u00 in h parochiaal centrum verwacht. Daar staan hen griezelverrassingen te wachten. Er staat zeker een griezelverhaal en een griezelfilm op het programma.

Iedereen die komt moet zijn luchtmatras, slaapzak en toiletzak meebrengen want er wordt overnacht en ontbeten in het parochiaal centrum.

Een plastiekzak om snoepjes te verzamelen is ook aan geraden. Deelnemen kost €2,50. Voor die activiteit kan de gezinsbond rekenen op de medewerking van Grabbelpas.

 


SLOTMANIFESTATIE KOM OP TEGEN KANKER

Zaterdag 20 oktober sluit Maldegem zijn tweejaarlijkse actie Kom Op Tegen Kanker af. De afgelopen maanden zijn in Maldegem en zijn deelgemeenten door mensen, verenigingen en bedrijven initiatieven genomen om geld in te zamelen voor de actie.

Zaterdag worden tijdens het dagvullend programma die gelden samengebracht. De manifestatie wordt opnieuw een combinatie van informatie en ontspanning.

De slotmanifestatie begint met een lekker en gezond ontbijt in de feesttest achter het Sint Annapark. Inschrijven op voorhand hoeft niet.

Sprekers worden zowel in de voor als namiddag afgewisseld met optreden van plaatselijk en regionaal talent. Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten. Er is de ganse dag een uitgebreid gamma van spijs en drank.

Centrale gaste op de manifestatie is Balthazar Boma. Hij controleert of Maldegem de 5 sterren van het Fata Morgana spel dat door het comité is opgesteld binnenhaalt. Omstreeks 21u30 wordt bekendgemaakt hoeveel Maldegem dit jaar voor KOTK heeft bijeengebracht.


Home
Home
 
Made in France