de Kerk

( zie ook : Dorp en Kerkstraat )

Kerktoren op een vroege zomermorgen Kerktoren Adegem
Kerkwegel Den Hoogen Pad
De ommegang van de Heilige Godelieve,
gelegen aan de kerkwegel "Den Hoogen Pad"
Foto: Walter Notteboom
Adegem kerk kort na de eerste wereldoorlog

Adegem kerk kort na de eerste wereldoorlog.
Bronzen beeld van Christus De ommegang van de H. Godelieve
De waterput Mariabeeld

Rondleiding