Omtrent Adegem - Catalogus van de tentoonstelling (2)


-
Omtrent Adegem - Catalogus van de tentoonstelling (2)

70


VERANTWOORDING

Het samenstellen van deze catalogus en van de tentoonstelling zelf is het werk van vele uren opzoekingen. Omdat er over Adegem toch niet zó heel veel is gepubliceerd moesten wij van de grond af aan beginnen. Toch is het ons gelukt, dank zij de medewerking maar vooral de samenwerking van een hele groep mensen. Het zou ons te ver voeren ze hier allemaal op te noemen. Hun namen vindt U trouwens bij het organisatiecomité. Eén ervan echter wil ik hier toch eens speciaal vermelden, namelijk de heer Robert Van Vooren. Niets was hem teveel om dit ambitieus project te doen slagen. Bij moeilijkheden, als we geen uitweg meer zagen of het niet meer zagen zitten, was hij die met de nodige raad en omzichtigheid alles weer in goede banen leidde. Hij verdient het in de bloemetjes te worden gezet.
Voor wat betreft de tentoonstelling hebben we gepoogd alle stukken zoveel mogelijk rond bepaalde thema’s samen te brengen. Zo bv. rond het pachten in vroegere eeuwen, de verschillende broederschappen en maatschappijen, de armenzorg, hoe een klein stuk Adegem door de eeuwen heen evolueerde, de afbraak en opbouw van de nieuwe kerk, de kerkbedienden, en vooral de kerkschatten. Onze hoop is dat deze tentoonstelling geen eindpunt, maar een start zou mogen betekenen om het verleden van onze gemeente verder te onderzoeken om zo het heden beter te kunnen begrijpen en verklaren.

Hugo Notteboom

Technische gegevens

1. Samenstelling van de catalogus
Jozef De Keyser J D K
Hugo Notteboom H N
Jozef van den Heuvel J V H
Het opmeten gebeurde door Jozef De Baets, koster

2. Het overgrote deel van de dokumenten en voorwerpen komt uit het Parochiearchief. Waar dit niet zo is wordt het vermeld.

3. Bruikleengevers :
Parochiearchief Adegem (met bijzondere dank aan Pastoor A. D’havé)
Archief gemeente Maldegem
Rijksarchief Gent
Rijksarchief Brugge
Archief familie De Keyser-Pots
Verzameling Pierre van Cleemput
Verzameling Jozef van den Heuvel, Knokke

71