Adegemse Hoeven - Kolofon


-
Adegemse Hoeven - Kolofon

KOLOFON

Dit boek werd uitgegeven door de Culturele Raad van Adegem-Maldegem en gerealiseerd door de Heemkundige Werkgroep van deze raad.

Het werd voorgesteld tijdens de oktober-kermis 1981 te Adegem, tijdens een tentoonstelling op het vroegere gemeentehuis, eveneens gewijd aan « Adegemse hoeven ».

Lay-out en kaftontwerp : Walter Notteboom

Foto’s

A.C.L. pag. 57
Walter Notteboom pag. 5, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 31 35 , 37, 38, 41, 42, 64, 69, 97, 102, 105 , 107, 109 , 120, 121, 122, 123, 130, 135
Hugo Notteboom pag. 130, 135, 136
Johan Van Laere pag. 44, 49, 55, 71, 73, 78, 83, 95 , 115
Ontleend aan
Familie Huyghe
pag. 51, 61
Familie Vermeulen pag. 11, 24, 29
Jozef De Baets pag. 59, 86
Alfons Standaert pag. 131, 133 RAB pag. 21, 23
GAM pag. 47, 77, 93, 124, 127

Plans door landmeter Pieter Van Cleemput pag. 33, 53, 81, 99

Druk : Van Hoestenberghe P.V.B.A., Maldegem