Adegemse Hoeven - Inhoud


-
Adegemse Hoeven - Inhoud

NOTEN.

 1. RAG, Adegem Oud Archief 3, Ommeloper 1641.
 2. Verstraete D., De familie Crul te Adegem. Vrij Maldegem 1968.
 3. RAG, Maldegem 603, Resolutieboek 1779-1794.
 4. RAG, Adegem Nieuw Archief 124. Tableau concernant...
 5. GAM, Archief Adegem, Bevolkingsregisters 1847-1940.
 6. Mij medegedeeld door mevrouw Helena Thijs, dochter van Alfons Thijs, waarvoor hartelijke dank.
 7. RAG, Maldegem 603, Resolutieboek 1779-1794. De verdere gegevens omtrent het herbergbezoek komen hoofdzakelijk uit dit nummer.
 8. GAM, Archief Adegem. Verslagen der beraadslagingen van de Gemeenteraad.
 9. A. Van Lokeren. Cartes et Documents de l’Abbaye de Saint-Pierre au mont Blandin à Gand, 1868, pag. 165, nr 290. Of betreft het hier de plaats Aaigem bij Gent ?
 10. SAG. Reeks 28, doos 2, bundel 8 : penningcohieren.
 11. RAG. Adegem Oud Archief 3, Ommeloper 1641.
 12. Idem.
 13. RAG. Adegem Nieuw Archief 124. Tableau concernant...
 14. Provinciale Bewaring van het Kadaster, Pelikaanstraat, Gent, dossier Adegem. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 1961, deel II, blz. 1, 2, 3.
 15. Voor de verdere tekst van dit artikel maakten we gebruik van oude akten in het bezit van Alfons en Aimé Standaert, alsook van een oud molendagboek, dat bewaard wordt door mevrouw Carlier-Standaert Louisa die zo bereidwillig was alles voor ons te verzamelen en ons in staat stelde alle documenten rustig in te kijken, waarvoor onze hartelijke dank.
  Tevens maakten we gebruik van : Bauters Paul, Vlaamse Molens en Ronse Alfred, De Windmolens. Beide werken werden ons ter inzage gegeven door de heer Etienne Dhont, Maldegem.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN.

RAG = Rijksarchief Gent.
RAB = Rijksarchief Brugge.
RAK = Rijksarchief Kortrijk.
ARA = Algemeen Rijksarchief Brussel.
SAG = Stadsarchief Gent.
SAB = Stadsarchief Brugge.
SAE = Stadsarchief Eeklo.
GAM = Gemeentelijk Archief Maldegem
PAA. = Parochie-archief Adegem
BAB = Bisschappelijk Archief Brugge.


INHOUD

Ten geleide 5
Het Goed ter Heiden 11
Malecote - Hof te Praat 39
Tardoes 63
Altena 85
Het Westeindeke 99
Plassendale 110
Lichtervelde 115
Deisterwal 116
Maasbone 118
Rond het Kruisken 121

(N.v.d.r.  : de paginanummering in het gedrukte boek
is niet dezelfde als deze in deze digitale bewerking !)