Adegemse Hoeven - Rond het Kruisken


-
Adegemse Hoeven - Rond het Kruisken

Maasbone in het Landboek van 1756
Maasbone in het Landboek van 1756.

Die bossen waren in 1766 eigendom van Jan Frans vander Brugghen en de pachter ervan was Jan Grootaert (7).

Zoals reeds gezegd is het pas sinds de 19e dat Maasbone bij Adegem hoort. Het was gemakkelijker de Ede (Kraailobeek) die hier voorbij stroomt als grens te nemen. De Ede vormde trouwens de gracht rond de hoeve.

Maasbone was een achterleen van het hof van Praat en Malecote (zie aldaar).

Midden vorige eeuw was Carolus Pecsteen er de eigenaar van. Deze Brugse rentenier was ongetwijfeld familie van de befaamde Maldegemse familie Pecsteen. Zijn eigendom besloeg (op Adegem) 12 ha 94 ca en 50 a, wat goed was voor een belasting van 350 fr. (8).

NOTEN.

  1. K. De Flou, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen enz., 1914-1938, 18 dln, Charters O.L. Vrouw van Brugge, nr. 338.
  2. Verstraete D., Maesboone, Vrij Maldegem, nr. 47 (23-11-1952).
  3. Beelaert Guido en Notteboom Hugo, Adegemse toponiemen of plaatsnamen. Omtrent Adegem, blz. 63.
  4. RAG, Ambacht Maldegem 29, Staten van Goed.
  5. RAG, Adegem 2, Bosboek 1646.
  6. GAM, Adegem Landboek 1765.
  7. RAG, Adegem Oud Archief 5-6, « Hoofdinghe van elckx gebruyck... ».
  8. Legger bij Plan Popp.

Rond het
Kruisken

Rond het Kruisken
Deze tekening stelt de aloude herberg « Het Kruisken » voor,
op de hoek met de Verbranden Bos.
( Naar gegevens van Mevr. Helena Thijs )