Adegemse Hoeven - Geschiedenis van een hoeve in het Westeindeke


-
Adegemse Hoeven - Geschiedenis van een hoeve in het Westeindeke

De hoeve van de gebroeders De Pauw - voorgevel
De hoeve van de gebroeders De Pauw lijkt zo uit een schilderij van Pieter Breughel gestapt.

De hoeve van de gebroeders De Pauw - achtergevel


Geschiedenis van
een hoeve
in het Westeindeke

In de titel zou eigenlijk moeten staan: een hoeve in het Oosteindeke, omdat het Westeindeke ten oosten van het Centrum van Adegem ligt en nu ook zo genoemd wordt. Het moet echter zijn dat het Adegemse dorp toen nog niet zo belangrijk was, want anders had men het Westeindeke ongetwijfeld reeds in vroegere eeuwen Oosteindeke genoemd.

De zaak zit zo dat Raverschoot als centrum werd genomen: het Westeindeke is de straat of wijk, die zich ten westen van het « oppidum » bevond, terwijl het Oosteindeke in Eeklo lag: « int oosthende, int oosthende van eeclo, oosteyndeken enz. ». De naam werd in 1876 in Eeklo officieel vervangen door Statiestraat, thans Stationsstraat (1).

Waarmee nog maar eens onderlijnd wordt welk groot belang Raverschoot moet gehad hebben !

Dit ter verduidelijking !

Niet alleen de grote hoeven en boerderijen zijn belangrijk voor de geschiedenis van een dorp of streek. Wel integendeel ! Het zijn de bewoners van de tientallen kleinere boerderijtjes van soms maar een paar gemeten groot die het dorp « maakten ». Aan hen gingen de grote gebeurtenissen van de geschiedenis voorbij. Hun geschiedenis bevond zich op en rond hun hoevetje; werken, eventjes keuvelen met de gebuur, ’s zondags naar de kerk, en verder maar hopen dat men hun gezin en hun bezittingen met rust zou laten.

Het is over een van die kleinere boerderijtjes dat wij het nu willen hebben.

In het Westeindeke bezat de kerk van Adegem reeds « van houden tyden » een hoeveke. Dank zij heel wat archiefstukken, die erover bewaard worden in het Parochiaal archief, was het ons mogelijk de geschiedenis ervan te achterhalen.

LIGGING - OPPERVLAKTE

Van de hoevegebouwen bestaat nu niets meer. Ze bevonden zich op de weide vlak voor de boerderij waar nu de heer Gerard Van Vooren woont. De oneffenheden van de bodem zijn het enige wat erop wijst dat hier eens een hoeve heeft gestaan.