Adegemse Hoeven - Het Goed Altena (7)


-
Adegemse Hoeven - Het Goed Altena (7)

BESLUIT

Alhoewel het Sint-Janshospitaal reeds in 1240 moergronden bezat te Veldekens, kocht het toch vooral in de tweede helft van de 14e eeuw veel gronden aan in dit grensgebied van Adegem en Eeklo. In 1330 bezaten de broeders daar minstens 54 bunder grond. In 1315 baatten zij reeds een hoeve te Veldekensdamme uit. Altena was echter belangrijker als centrum voor turf- en houtwinning dans als landbouwnederzetting !

Altena was in de 15e eeuw uitgegroeid to een klassieke boerderij met wal, toegangspoort, woonhuis, schuren en stallingen. Na het uitturven van de moergronden werden er veel bossen aangeplant, waarvan het hout werd verkocht of als brandhout werd gebruikt.

Door het pachtkontrakt van Willem Ysembaert, daterend van 1459, zijn we goed ingelicht over het goed Altena in de 15e eeuw en krijgen we wat meer inzicht in de landbouwgeplogenheden in het Meetjesland in de tweede helft van die 15e eeuw.

In de 17e en 18e eeuw maakte ook Altena de wisselvalligheden ven oorlog en vrede mee en vinden we de weerslag van die gebeurtenissen in de pachtprijzen weer. De maximale bedrijfsoppervlakte van Altena wasongeveer 50 ha. in 1744. In de 19e en 20e eeuw schommelde ze rond de 25 ha.

Sedert de oprichting van de hoeve rond 1315, bleef het goed Altena steeds in dezelfde handen alhoewel de naam van de eigenaar evolueerde van Sint-Janshospitaal in 1315 naar 0.C.M.W.-Brugge in 1978 !

L. STOCKMAN.

NOTEN

 1. L. STOCKMAN. De afpaling van de Keure van Eeklo in 1240, AM, nr. 22 (1971), blz. 117.
 2. In januari 1252 bevestigde gravin Margareta die gift van haar zuster. Zie Th. LUYKX. Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Verhand. Kon. Vl. Acad. v. België, Klasse der Letteren, nr. 3, Antwerpen-Utrecht, 1946, blz. 619-620.
 3. Archief Sint-Janshospitaal Brugge (voortaan afgekort Ar. SJHB), oorkonden nr. 290 6 1/2 bunder), nr. 293 (4 1/2 bunder), nr. 294 (12 bunder) en nr. 296 (12 bunder).
 4. Rijsel, Archives Nationales, B 1561 f° 36 v°: « ki gisent entre le Zoute-west et le Moiekin, et d’outre part entre le vile de West-Eclo et le Lieve ki cil de Gand fisent fouwir, ki va a Velkingdam ».
 5. Ar. SJHB O. nr. 296: « quod Johannis de Zuynarde vendidit magistro hospitalis sancti Johannis in Brugis duodecim bonaria wastine jacentia in dominio de Maldeghem que fuerent domine Adelyze de Zuynarde ».
 6. Ar. SJHB rek. 1292 en rek. 1295. Zie ook L. STOCKMAN. Moergronden en turfuitbatingen in de ambachten Maldeghem en Aardenburg en de Keure van Eeklo. AM nr. 24 (1973); blz. 88.
 7. Ar. SJHB rek. 1315.
 8. Zie bijlage I.

 1. Ar. SJHB 0. nr. 397 en nr. 401.
 2. Ar. SJHB 0. nr. 426.
 3. Ar. SJHB 0. nr. 460.
 4. Ar. SJHB Doos Varia rol nr. 20.
 5. Ar. SJHB rek. 1351.
 6. Ar. SJHB rek. 1352.
 7. Ar. SJHB rek. 1352.
 8. Ar. SJHB rek. 1354.
 9. Ar. SJHB rek. 1408-1409 f° 99.v°.
 10. Ar. SJHB rek. 1407-1408 f° 92 v°.
 11. Ar. SJHB rek. 1407-1408 f° 93 r°.
 12. Ar. SJHB rek. 1407-1408 f° 99 v°.
 13. Ar. SJHB rek. 1416 f° 44 v°.
 14. Ar. SJHB rek. 1421-1422 f° 75 v°.
 15. Ar. SJHB rek. 1428 f° 42 v° en f° 43 r°.
 16. Ar. SJHB rek. 1428 f° 43 r°.
 17. Ar. SJHB rek. 1428 f° 74 v° tot 76 v°.
 18. Ar. SJHB rek. 1428 f° 74 v° tot 76 v°.
 19. Ar. SJHB rek. 1430 36 r°.
 20. Ar. SJBH rek. 1454 f° 59 v°.
 21. Zie bijlage II.
 22. Ar. SJHB rek. 1470 f° 70 r°.
 23. Ar. SJHB rek. 1490 38 r°.
 24. RABr. XII-188 rek. 1525-1526 f° 116 r°.
 25. Zie bijlage III.
 26. RABr. XII-190 rek. 1541-1542 f° 134 r°.
 27. RABr. XII-190 rek. 1544-1545 f° 124 r°.
 28. RABr. XII-193 rek. 1562-1563 f° 123 r°.
 29. RABr. XII-198 rek. 1586 f° 99 r°.
 30. Zie bijlage IV.
 31. Ar. SJHB rek. 1394.
 32. Ar. SJHB rek. 1398.
 33. Ar. SJHB rek. 1403 f° 72 v°.
 34. Ar. SJHB rek. 1408 f° 142 r°.
 35. Ar. SJHB rek. 1419 f° 48 v°.
 36. RABr. XII-187 rek. 1467-1468 f° 96 r°.
 37. RABr. XII-188.,rek. 1533-1534 f° 149 r°.
 38. RABr. XII-189 rek. 1540-1541 f° 105 r°.
 39. RABr. XII-192 rek. 1554-1555 f° 120 r°.
 40. RABr. XII-201 rek. 1607-1608 f° 109 v°.
 41. RABr. XII-201 rek. 1610-1611 f° 121 v°.
 42. RABr. XII-202 rek. 1632-1633 f° 136 r°.
 43. RABr. XII-202 rek. 1632-1633 f° 137 r°.
 44. RABr. XII-202 rek. 1633-1636 f° 115 r°.
 45. RABr. XII-203 rek. 1654-1655 f° 106 r°.
 46. RABr. XII-205 rek. 1665 f° 40 r°.