Adegemse Hoeven - De Priesteragie Tardoes


-
Adegemse Hoeven - De Priesteragie Tardoes
 1. RAK, Kerkarchief van Harelbeke (KAH) nr 124.
 2. RAK, KAH, cura 3128.
 3. Raes J., o.c.
 4. Neelemans E., Geschiedenis der stad Eeklo, dl II, blz. 481-482.
 5. RAK, KAH, 209.
 6. RAK, KAH, Cart. III f 244 v. (Inv. nr 210).
 7. RAK, KAH., Cart II, f 241-242. (Inv. nr 246).
 8. ARA, Rk 45 925, Leenboek Burg van Brugge, f 3 v.
 9. RAK, KAH, Cast. II, 224-225. (Inv. nr 422).
 10. SAB, Oud archief 518, Leenboek Burg van Brugge, f 212v.
 11. Gilliodts-Van Severen, Coutume du Bourg de Bruges, Blz. 389-400.
 12. SAB, Oud archief, 519, Leenboek Burg van Brugge, f 213 v.
 13. RAG, Raad van Vlaanderen, nr 9452, procesbundel.
 14. Gilliodts-Van Severen, o.c., blz. 401.
 15. PAA, Verschillende vermeldingen in de resolutieboeken, verslagen van broederschappen enz.
 16. Voor de gegevens omtrent de familie Willems raadpleegden we in hoofdzaak:
  • Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Adegem
  • Bevolkingsboeken van de Gemeente Adegem.
  • Klappers, alles berustende op het gemeentehuis van Maldegem.
 17. Beide grafzerken bevinden zich in de kerk van Adegem, links en rechts van de ingang, in de kleine doorgangen welke toegang verlenen tot de kerk.
 18. RAG, Adegem Modern archief, 134, Tableau concernant...
 19. Talloze inlichtingen omtrent Malecote en zijn bewoners werden ons medegedeeld door de heer Gerard Van Vooren, Westeindeke. Hij ontving ons steeds met de meeste gastvrijheid ! Onze hartelijke dank.
 20. Verkoopakte in bezit van de heer Clement Huyghe, huidig bewoner van Malecote. We moeten Clement en zijn zuster Elza eveneens oprecht danken voor de vele nuttige informatie over hun hoeve.

De Priesteragie Tardoes

Adegemse Hoeven - De Priesteragie Tardoes