Adegemse Hoeven - Het Goed van Malecote (14)


-
Adegemse Hoeven - Het Goed van Malecote (14)

Het Kanaal van Schipdonk, waar eertijds de Lieve lag
Het Kanaal van Schipdonk, waar eertijds de Lieve lag.


NOTEN

 1. SAB, Oud archief 518, Leenboek 1435.
 2. RAB, Kaarten en Plans nr 1, Maldegem-Eeklo.
 3. RAB, Kaarten en Plans nr. 54 en 649 St.-Laureins - Balgerhoeke.
 4. De Clippele L., Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke, Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe reeks, XXII (1968), 104-144, Gent 1968.
 5. Jaarboek van het Congres van het Oudheid- en Geschiedkundig verbond van België, nr 25, (1925), 94-95, vragen gesteld door Breuer Jacques uit Herstal-lez-Liège.
 6. De Potter F. en Broeckaert J., Adegem, blz. 3.
 7. Gysseling M., Bijdrage tot Eeklo's Middeleeuwse toponymie. Het Koninklijk Atheneum viert zijn tweede lustrum, blz. 105. Gysseling M., Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland.
 8. De Vos A., Eeklo: van natuurlandschap tot stratennet, Appeltjes van het Meetjesland, nr 22 (1971), Eeklonummer, blz. 21.
 9. Beelaert G. en Notteboom H., Adegemse toponiemen of plaatsnamen, Omtrent Adegem, blz. 57.
 10. De Vries J., Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen.
 11. Tavernier-Vereecken C., Gentse naamkunde van ca 1000-1253, Een bijdrage tot de kennis van het oudste middelnederlands, 1968, blz. 329.
 12. Jaarboek van het Congres van het Oudheid- en Geschiedkundig verbond van België, nr 25 (1925), blz. 94.
 13. Stockman L., De afpaling van de keure van Eeklo in 1240, Appeltjes van het Meetjesland, nr 22 (1971), blz. 113-120:
 14. ARA, Rekenkamer nr 45 925. Leenboek van de Burg van Brugge, eerste helft XIVe eeuw, f° 41 v.
 15. Toerisme in Oost-Vlaanderen, jrg. 26, nr 4, bijlage: Oude Oostvlaamse hoeven.
 16. Beelaert G. en Notteboom H., o.c. blz. 64.
 17. Gysseling M., Gents vroegste geschiedenis, blz. 59.
 18. SAB, Oud archief 518, Lenen van de Burg van Brugge 1435, f° 209 r, 213 r, 322 r.
 19. Verstraete D., Maasbone, Vrij Maldegem, nr 47, (23 november 1952).
 20. ARA, Rekenkamer nr 45 925, Leenboek Burg van Brugge, f 41 v.
 21. SAB, Oud archief 518, Leenboek 1435.
 22. RAG, Adegems Oud archief, 5: Hoofdynghe van elckx ghebruyck..., f 81 r-v.
 23. RAG, Adegem Oud archief, 3: Landboek 1640-1641.
 24. Legger bij het plan Popp.
 25. Verstraete D., Het Hof te Praat, Vrij Maldegem, nr 12 (19 maart 1956).
 26. Rogghé P., Eeklo: Van silexdrager tot keurbroeder, blz. 138.
 27. Rogghé P., o.c., blz. 140 en De Potter en Broeckaert, Adegem, blz. 3.
 28. Galbertus van Brrugge, De moord op Karel de Goede, Mercatoruitgave, blz. 119-120.
 29. Rogghé P., o.c., blz. 141.
 30. Raes J., De Heren van Praet, Bos en Beverveld, 1971, Blz. 69-74.
 31. De Potter F. en Broeckaert J., Maldegem, Blz. 38.