Bloeiende vlasnijverheid

Bijdrage van Jozef Dobbelaere en Hugo Notteboom

Uit : 100 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg - Een uitgave van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 1986.
Artikel hier gepubliceerd met toestemming van de auteurs.


Het boten van vlas bij Van Nevele Op Spanjaardshoek.

Het boten van vlas bij Van Nevele Op Spanjaardshoek

Op de plaats waar nu August Van den Hauwe woont, was vroeger de vlasbaas Van Nevele gevestigd. De foto dateert van rond 1910.

V.l.n.r: Leonie Pycke, Elodie Van Nevele, Marie Colpaert, Kamiel Leloup, Pietje De Vent, de vlasbaas Van Nevele, .., ..., Leon Leloup, Julie Van Nevele en André De Vent. De mannen sloegen met de boothamer het zaad uit het vlas. De vrouwen brachten het vlas aan om te "boten" en bonden het dan terug samen.


Bij vlasbaas Jules Verstraete

Bij vlasbaas Jules Verstraete

Van de mannen met de boothamers herkennen we v.l.n.r.: onbekend, Louis Aesaert, Hippoliet Coene, Alfons De Baets, verder onbekend. Eén van de twee zittende knapen is Regule Verstraete.

De vlasnijverheid was in Adegem een zeer intensieve arbeidstak, die aan talloze Adegemse mensen een broodwinning verschafte. Op 16 mei 1926 werd in de herberg van Henri Foré de Adegemse Vlasbazenbond boven de doopvont gehouden. Als vlasbaas werd aanzien hij die het vlas rootte, zwingelde en bewerkte. In 1924 stonden in Adegem volgende vlasbazen genoteerd:

Juul Verstraete Hoeke
Petrus Van de Voorde Staatssteenweg
Edmond De Vlieger Staatssteenweg
Emiel Verstrynge Balgerhoeke
Petrus Van de Voorde Moerwege
August Notteboom Staatssteenweg
Kamiel Blomme Kleemputte
August Joos Veldekens


De Molen Standaert wordt geveld

De Molen Standaert wordt geveld

3 mei 1937 kunnen we beslist geen vrolijke dag voor Adegem noemen. Op die dag immers werd Adegems trots met de grond gelijk gemaakt: de molen van Standaert moest eraan geloven!

Honderden nieuwsgierigen waren naar de wijk het Kruisken afgezakt om dit historisch evenement van dichtbij mee te maken. Met donderend gekraak werd de molen omver getrokken. Een minuut lang werd de hemel door een enorme stofwolk verduisterd. In zijn eeuwenoude bestaan had de molen veel geleden onder stormen (o.a. blikseminslagen in 1888 en 1890) en door het in dienst nemen van een locomobile in 1890, een nieuwe stoommachine in 1914 en tenslotte een elektrische motor in 1924 werd de windmolen van langsom meer en meer verwaarloosd en nog slechts in geval van nood gebruikt.

Deze molen van het Kruisken stond oorspronkelijk op de Oude Molen langsheen de Molenstraat en werd door Jacques Peers overgebracht naar het Kruisken. Molenaar Pots volgde Peers op. In 1880 kapte Pots met zijn molenaarsbedrijf. Bij de vendutie die bij deze gelegenheid werd gehouden verkocht hij "een paard, alaam, 2 molenzeilen, een nieuw gezaagde en eenen ouden pestel".

De familie Standaert nam de zaak over. Alfons en Leon Standaert waren de twee laatste Adegemse molenaars.

Home Home   |  Geschiedenis Pagina geschiedenis