Verenigingsleven

Bijdrage van Hugo Notteboom

Uit : 100 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg - Een uitgave van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 1986.
Artikel hier gepubliceerd met toestemming van de auteur.


De Middenstandsbond

Adegem - Middenstandsbond 1928

In de loop van de maand augustus 1928 werd de Adegemse Middenstandsbond opgericht onder impuls van Leopold Stockman die naderhand ook de eerste voorzitter werd. De eerste bijeenkomst had plaats in de herberg van Henri Foré, die volliep met geïnteresseerde middenstanders, met volle aandacht luisterend naar Maurits Goethals uit Eeklo en naar een zekere Struyvelt uit Gent. Naderhand lieten alle middenstanders zich als lid noteren.

Onderste rij: Margriet De Vliegere, Madeleine Foré, Emiel Martens, Leopold Savat, Leopold Stockman, Prosper Ginneberge, Achiel Swankaert, Marie De Vlieger, Suzanne De Vlieger.
Tweede rij: Gerarda De Vlieger, Maria Swankaert, Albertine D'havé, Modest Van de Kerckhove. Octaaf Cauwels, August Bert, Richard De Keyser, Marcel Ginneberge, Herman Swankaert, Odette D'havé.
Derde rij: Leon Foré, Alois Goethals, Jozef De Keyser, René De Meyere, André De Pickere, Alfons Coppens, Michel Van de Velde, Albert D'havé, Albert De Kesel. Achterste rij: Richard Ginneberge, Albert De Vlieger, Romain Foré, August De Vlieger, Maurits Van Speybroeck, Alfred De Keyser, Henri Foré, Louis Boels.


Krijt op tijd

Biljartclub "Krijt op tijd"

De biljartclub "Krijt op Tijd" was gevestigd in de herberg 't Gemeentehuis bij de weduwe August De Laere en kinderen.

Kort voor, maar vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, scheerde deze club hoge toppen: het was zowat het enige amusement dat werd toegelaten! Na de oorlog bleef de club bestaan, maar kende toch die uitstraling niet meer van weleer. Wel werden nog regelmatig prijskampen georganiseerd, doch de televisie maakte ook het biljartspel "kapot".

Bij de vele Adegemse biljartspelers was er toch één die uitblonk, namelijk de heer Achiel Swankaert.

Zittend: Hippoliet De Laere, Pieter De Lobel, Albert D'havé, Edmond Vervaet. Eerste rij: René Termont, Roger Borgonjon, Albert Willemarck, André Schyvinck, Triphon Borgonjon, Achiel Swankaert, Albert De Vlieger, Jules D'havé, Hendrik De Meyere, Louis Savat, Hector De Laere, Camiel Termont.
Achterste rij: Albert Coppens, René Matthijs, Richard Van Hulle, Leon De Busschere, De Meyere (rijkswachter die het spel met lucifers "meyeren" uitvond!), Prosper De Laere, Richard Van der Jeught, Albert Schelstraete. Charles Louis Pauwels, Gerard Grootaert. Leon De Lobel, Leon Foré, Bertrand Van Landschoot.

Home Home   |  Geschiedenis Pagina geschiedenis