Oswald Van Cleemput

Oswald
   Oswald Van Cleemput (°1942) is sedert zijn huwelijk met Eliane Willems verhuisd van Adegem naar Gent. Zij hebben drie kinderen: Isabelle, Patricia en Diederik.
Oswald studeerde voor Bio-ingenieur aan de Universiteit Gent (1965), waarna hij -en tot nu toe- aan dezelfde universiteit (Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen) als Gewoon Hoogleraar tewerkgesteld is.

Hij haalde achtereenvolgens het diploma van Bio-ingenieur (1965), Geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs (1965), Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen (1972) en Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs (1981). In 1972-73 was hij wetenschappelijk medewerker aan het 'Wetland Biogeochemistry Laboratory' van de Louisiana State University in de USA.

Zijn wetenschappelijke ervaring (Toegepaste Fysico-Chemie) strekt zich uit over alle aspecten die te maken hebben met de wisselwerking tussen landbouw en milieu, voornamelijk de koolstof- en stikstofcyclus. Binnen het milieuonderzoek gaat de aandacht voornamelijk naar de uitstoot en opname van broeikasgassen uit de bodem. Voedselbestraling behoort ook tot de expertisedomeinen.

Sedert de jaren 80 wordt ook les gegeven over aspecten van 'kennisoverdracht' aan toekomstige leraars. Over al deze onderwerpen werden meer dan 400 publicaties geschreven in nationale en internationale tijdschriften, evenals 17 boeken. Uit erkentelijkheid voor de wetenschappelijke carriŤre mocht hij, naast een aantal betekenisvolle onderscheidingen, het eredoctoraat (doctor honoris causa) ontvangen aan de 'National Agricultural University of Ukraine' te Kiev (Ukraine) en aan het 'Institute of Applied Ecology' te Shenyang (China).

Oswald heeft samenwerkingsovereenkomsten in alle continenten van de wereld. Bezoeken aan meer dan 60 verschillende landen in de wereld zijn daar het gevolg van. Hij heeft meer dan 125 congressen bijgewoond en heeft onderzoeksfondsen van de Europese Gemeenschap, BelgiŽ, Vlaanderen, de Vlaamse universiteiten, de Gentse Universiteit en de NATO.

Hij heeft een aantal belangrijke administratieve functies bekleed: lid van de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent en Decaan van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen. Op dit ogenblik co-ordineert hij alle activiteiten van de Gentse Universiteit op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Vanuit die functie is hij ondervoorzitter van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) - UOS (Universitaire Ontwikkelings-samenwerking) in Brussel.
 

Oswald Van Cleemput / Sierheesterlaan 54, B-9030 Mariakerke-Gent
De ganse familie, met Pasen 2004

Eliane, Alex en Patricia, Isabelle en Frederik, Diederik en Eva (kon niet aanwezig zijn) en vier kleinkinderen: Lotte, Marie, Lisa en Janik
Eredoctoraat aan de "National Agricultural University of Ukraine (Kiev)"
Eredoctoraat aan het "Institute of Applied Ecology" (Shenyang, China)
BENIN (AFRIKA)

Onderzoek naar planten die zich kunnen handhaven met een minimum aan stikstofbemesting (samenwerking met de Universiteit van Cotonou).
BENIN (AFRIKA)

Bij elk bezoek in Benin hoort een uitgebreide maaltijd met de lokale families.
D.R. CONGO (AFRIKA)

Kinshasa wordt voor groenten bevoorraad door veldjes buiten de stad. De opbrengsten zijn er laag. Ons onderzoek tracht hiervoor verbetering te brengen, voornamelijk door het inbrengen van organisch materiaal (zie ook volgende foto).
D.R. CONGO (AFRIKA)

Lokale boer (Kinshasa) bezig met het inbrengen van organische stof (bladeren gevonden en verzameld langs de weg). Met speciale technieken is het mogelijk in Gent de organische stof te karakteriseren en na te gaan hoeveel de plant ervan benut.
KENIA (AFRIKA)

Bezoek aan de masai-krijgers in Kenia. Kenia heeft (naar onze smaak) het mooiste wildpark ter wereld.
KENIA (AFRIKA)

In Lake Nakua is een uitgebreide colonie flamingo's en pelikanen te bezichtigen.
CHILI (ZUID AMERIKA)

Een probleem in Chili is het gebrek aan koolstof in de bodem (uitputting). Met nucleaire technieken kunnen koolstof-omzettingen heel snel bestudeerd worden. Hier wordt nagegaan hoe snel koolstof in de bodem kan opgeslagen worden en daarmee de koolstof uit de atmosfeer gehaald worden (anti-broeikaseffect).
CHILI (ZUID AMERIKA)

Overlegvergadering in Santiago (Nucleair Centrum voor Landbouwkundige Toepassingen). Onderzoek naar de mogelijkheden om meer koolstof vanuit de lucht in de bodem te brengen.
CUBA (MIDDEN AMERIKA)
Havana


Aan de universiteit loopt een samenwerkingsproject voor 10 jaar met de Vlaamse Universiteiten
ZUID-AFRIKA

Op bezoek in Kaapstad (van op de Tafelberg). De Vlaamse universiteiten hebben hier ook een 10-jarig project, voornamelijk rond alle problemen van 'townships'.
ZUID AFRIKA

Verschillende jaren werd onderzocht hoe snel voedingsstoffen in wijngaarden recycleren tussen de seizoenen. Na het werk moet even geposeerd worden.
VIETNAM (AZIE)

Op bezoek in de Mekong Delta; de battlefields van de Vietkong. Zowel in Hanoi als in Can Tho loopt een langdurig (10 jaar) project met de Vlaamse Universiteiten.
CHINA

Het onderzoek in China is vooral geconcentreerd op de uitstoot van broeikasgassen en ook op het zoeken naar technieken om de opbrengst van rijst te verhogen met een betere efficiŽntie van meststoffen.
CHINA (AZIE)

In China wordt veel geŽxperimenteerd met gemengde culturen. Er worden technieken uitgetest om na te gaan in welke mate het ene gewas het andere beÔnvloedt.
MEXICO

Het onderzoek dat we uitvoeren in Mexico heeft als doel de bodemvruchtbaarheid te verhogen met het opnieuw invoeren van lokale struikachtige gewassen. Hierdoor vermindert de erosie, meer koolstof in de bodem, ...meer tequila.
MEXICO

Voorbeeld van de integratie van struiken om de bodembegroeiing te verbeteren. Noteer de gewasgroei onder de struiken
CHILI

In de streek van Valdivia onderzoeken we op welke schaal ammoniak in de lucht (afkomstig van veeteelt) de bodem in het Andesgebergte aantast.
TANZANIA

In Tanzania hebben we onderzocht wat de beste bemestingsdosis is voor een ideale opbrengst van suikerriet.
TANZANIA (AFRIKA)

Op bezoek aan de proefvelden suikerriet in Tanzania
IVOORKUST

Vooral in de kuststreek van de Ivoorkust zijn heel veel cocosnoot-aanplantingen, maar met zeer lage productiviteit. Alvorens experimenten aan te vatten, wordt met de lokale overheid overleg gepleegd.
IVOORKUST (AFRIKA)

Nieuwe proefvelden van cocosnootbomen. Hier wordt voor de bemesting sterk gebruik gemaakt van plantaardig afval van voorgaande oogsten
UKRAINE

We hebben onderzocht in welke mate het accident in Chernobyl een invloed had op gewasgroei (tarwe).
MOERASGEBIEDEN

De sedimenten in moerasgebieden gedragen zich volledig verschillend van normale grond. Alle chemische eigenschappen worden bestudeerd.
BELGIE

In het Zwin onderzoeken we hoeveel methaan uit de slikken en schorren komt. Dit kadert in het onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen.
BELGIE

Langs waterwegen wordt begroeiing (bufferstroken) aangebracht om nitraten vanuit landbouwgronden via afstromend water te kunnen opvangen.
BELGIE

Studie van de emissie van koolzuurgas, lachgas en methaan uit graslanden. Gas dat uit de bodem komt wordt continu gemeten.
BELGIE

Studie van de samenstelling van de bodematmosfeer. Hier wordt met een absorptietechniek gas gemeten dat uit de bodem komt.

Home