Editoriaal

Radio Spaander: De Stem van Adegem

Op deze pagina willen wij Adegemse in- en "uitwoners" aan het woord laten in opiniestukken en andere bijdragen van algemeen belang. Dat dit een breed en gevarieerd spectrum van meningen kan omvatten, moge wel blijken uit de bijdragen die wij tot nu toe mochten publiceren.

De redactie van Radio Spaander heeft geenszins de bedoeling om met deze rubriek de nationale en/of gespecialiseerde media naar de kroon te steken. Wel hopen wij onze lezers te mogen informeren over de meest uiteenlopende onderwerpen, en waar gewenst een discussie op gang te brengen.

Door op onze site -naast het forum- ook een podium te openen met meer diepgang, waarop onze gemeentegenoten de mogelijkheid hebben om hun mening aan een breed publiek voor te stellen, hopen wij ons steentje te kunnen bijdragen aan de verspreiding van vernieuwende en originele ideeën.

Het spreekt vanzelf dat wij ook uw bijdrage voor Radio Spaander met belangstelling tegemoet zien... Wij behouden ons echter het recht voor de publicatie van artikelen die strijdig zijn met de geest van vernieuwing, openheid en tolerantie die wij nastreven zonder opgave van redenen te weigeren.


Home