de Kruisweg

Het kruis van Jezus Christus De kruisweg
Een kapelletje op de kruisweg De kruisweg
Onze Lieve Vrouw kapelletje De kruisweg is in 1905-1906 gebouwd door aannemer Borgonjon, de beeldjes zijn van Matthias Zens uit Gent, en het geheel is geschonken door ene Aloys Dhondt.

Bij zijn overlijden in 1921 schonk de familie Dhondt de kruisweg en de grond waarop die staat aan de kerkfabriek.

De zusters Julie en Pauline Standaert uit Balgerhoeke schonken er ook nog een stukje grond bij.

Camiel Van Vooren pachtte het land voor 40 frank per jaar en zorgde voor 'den gewonen onderhoud'.

Rondleiding