Op de planken

Bijdrage van Hugo Notteboom

Uit : 100 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg - Een uitgave van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 1986.
Artikel hier gepubliceerd met toestemming van de auteur.


Van Jeugdtheater naar Volkstheater

Uit de Adegemse Milac ontstond in 1960 "Het Adegems Jeugdtheater". Vanaf 1962 werd er in de Zaal D'havé jaarlijks de opvoering van een blijspel verzorgd, die steeds bomvolle zalen lokte! Het Adegems toneel werd een begrip voor leute, plezier en dijenkletserij, want alle gespeelde stukken werden op z'n Adegems aangepast! Veranderde de naam in "Adegems Volkstheater", de pret bleef, bij zoverre dat het hele Meetjesland het Adegems toneel kent en er ook de opvoeringen van wil bijwonen.

Van Adegems Jeugdtheater naar Adegems Volkstheater
Zittend: Rudolf De Lobel, Hugo Notteboom, Daniël Goethals, Jackie Boels, regisseur.
Staand: Achiel Goethals, Freddy Boels, André Van Leeuwe, Willem Verstraete, Lambert Versprille, Leo De Kesel.

Daniel en Achiel

Daniel Goethals  Achiel Goethals

Daniël Goethals (links) en neef Achiel Goethals (rechts) : twee vaste waarden uit de beginperiode van het Adegems Jeugdtheater. Als Daniël op het toneel verscheen was het niet nodig dat hij ook maar één woord zei: de zaal schaterde het reeds bij voorbaat uit van de pret. Legendarisch was de scène met de hespen, waarmee hij de eerste scène van het eerste stuk ("Atoomrecruten") opende! Minutenlang zat de hele zaal te "schokken".
Achiel Goethals was en is nog steeds manusje-van-alles van de toneelbond: decors, belichting, souffleren, schilderen, zorgen voor de gepaste rekwisieten. Dit alles is de taak van deze onvermoeibare werker!

De oudere toneelgarde

De oudere toneelgarde
"Broeder Thomas en de Drie Rovers" (opgevoerd omstreeks 1960)
Vooraan: Jozef De Keyser, August De Lobel en Pieter Van Cleemput.
Achteraan: Alo´s Goethals, Leon Boels, Frans De Kesel(*), Richard De Keyser, Maria De Kesel, Albert De Kesel
en Louis Savat, voorzitter van de Verenigde Vrienden.
(*) Niet vermeld in "100 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg" maar hier toegevoegd na bericht van Paul Goethals.


"En waar de ster bleef stille staan..." (*),
ten tonele gebracht door enkele oudere spelers van "Wij willen" (zie V.V.A.) , aangevuld met jongere krachten, werd in 1961 gespeeld ten voordele van het Carmelitessenklooster in Zweden, bestuurd door E.Z. Majella De Kesel. De Eerwaarde Zusters hadden ginds geen klok en daar besloot Adegem iets aan te doen. De regie werd gevoerd door de kundige August De Lobel. Bomvolle zalen maakten dat het klokje binnen de kortste keren in het verre klooster klepte.

En waar de ster bleef stille staan

En waar de ster bleef stille staan En waar de ster bleef stille staan
NVDR : Geert -onze webmaster- was toen 7 jaar, en speelde in dit stuk de rol van... het kind Jezus !

En waar de ster bleef stille staan

(*) In de gedrukte versie van 100 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg staat hier verkeerdelijk "Broeder Thomas en de drie Rovers". Met dank aan Imelda de Schepper voor de correctie en voor de foto's!

Home Home   |  Geschiedenis Pagina geschiedenis