Omtrent Adegem - Inhoud


-
Omtrent Adegem - Inhoud

Paascharter
Een van de vele paascharters door Maria Tuypens vervaardigd. Cat. 155.

155 Paascharters Tuypens Maria
Juffrouw Maria Tuypens ontwerpt elk jaar een uniek paascharter voor onze kerk. Deze Adegemse kunstenares doet dit reeds sedert de tweede wereldoorlog. We zijn haar zeer dankbaar omdat ze bereid was deze prachige verzameling ten toon te stellen. Het is beslist een krachttoer om elk jaar een zinvol charter te ontwerpen. Maria Tuypens is er ten volle in geslaagd.
De charters vormen een kwarteeuw geschiedenis van parochie en land.

H N

Bronnen (zeer summier)
- Rijksarchief Gent : Inventaris nr 99 Adegem
- Rijksarchief Brugge
- Archief gemeente
- Bibliotheek Maldegem
- De Potter en Broeckaert : Adegem
- Appeltjes van het Meetjesland 1949-1977
- Ons Meetjesland (alle jaargangen)
- Kultureel Jaarboek van Oost-Vlaanderen 1949-1975
- Vrij Maldegem : Artikels van Daniel Verstraete
- Catalogus tentoonstelling St.-Janshospitaal 1976
en vooral : PAROCHIEARCHIEF ADEGEM

HN

116


INHOUD :

Erecomité   3
Organisatiecomité   4
Ten geleide   5
Adegem, een korte historiek J. Dobbelaere 7
Het gemeentehuis P. Van Cleemput 23
Zo ontstond het rustoord te Adegem P. Van Cleemput  29
Het verval van de vlasnijverheid te Adegem J. Van de Casteele 36
Desire De Weert, liberaal-katholiek burgemeester W. Blondeel 44
Adegemse Toponiemen of plaatsnamen G. Beelaert en H. Notteboom 55
Catalogus   69

117