De Adegemse Biljartclub "Krijt op Tijd"

Bijdrage van Hugo Notteboom

Artikel hier gepubliceerd met toestemming van de auteur.


De biljartclub "Krijt op Tijd" was gevestigd in de herberg 't Gemeentehuis, bij de weduwe August De Laere en kinderen.

Kort voor, maar vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, scheerde deze club hoge toppen: het was zowat het enige amusement dat werd toegelaten! Na de oorlog bleef de club bestaan, maar kende toch die uitstraling niet meer van weleer. Wel werden nog regelmatig prijskampen georganiseerd, doch de televisie maakte ook het biljartspel "kapot".

Bij de vele Adegemse biljartspelers was er toch één die uitblonk, namelijk de heer Achiel Swankaert.


1938-1939
• 1938-1939 •
De club viert in april 1939 op waardige wijze zijn kampioenen:
Lucien Lanoy kampioen 1ste categorie, Pieter Van den Abeele kampioen 2de categorie.
Ze krijgen elk een beker en de bloemtuil is voor voorzitter Arthur Blomme.


1939-1940
• 1939-1940 •
Uit 't Getrouwe Maldeghem': Ondanks de onzekere tijdsomstandigheden kent de biljartclub "Krijt op Tijd", gevestigd bij De Laere Hector, Café 't Gemeentehuis te Adegem, een ongekenden bloei. Hierboven de spelers na den einduitslag van het kampioenschap 1939-1940:
Triphon Borgonjon kampioen 1ste Categorie, Albert De Vlieger kampioen 2de Categorie.
In 't midden, de kranige voorzitter Achiel Swankaert. (De bloemtuil is er, maar de bekers ontbreken...)

Zittend: Hippoliet De Laere, Pieter De Lobel, Albert D'havé, Edmond Vervaet.
Eerste rij: René Termont, Roger Borgonjon, Albert Willemarck, André Schyvinck, Triphon Borgonjon, Achiel Swankaert, Albert De Vlieger, Jules D'havé, Hendrik De Meyere, Louis Savat, Hector De Laere, Camiel Termont.
Achterste rij: Albert Coppens, René Matthijs, Richard Van Hulle, Leon De Busschere, De Meyere (rijkswachter die het spel met lucifers "meyeren" uitvond!), Prosper De Laere, Richard Van der Jeught, Albert Schelstraete. Charles Louis Pauwels, Gerard Grootaert. Leon De Lobel, Leon Foré, Bertrand Van Landschoot.


1940-1941
• 1940-1941 •
De foto is genomen in april 1941.
Er wordt geen foto gepubliceerd in 't Getrouwe en we kennen enkel een voorlopige rangschikking van de beste spelers.
Alle categorieën telden 17 spelers:
1ste categorie: Richard Van der, Hippoliet De Laere, Jozef Claeys, Pieter De Lobel, Robert Claeys, Prosper De Laere.
2de categorie: Albert Willemarck, Leon Van de Velde, Jules De Vend, Charles Pauwels, Bertrand Buysse.
3de categorie: Albert Coppens, Gerard Grootaert, Gerard Cauwels, René Matthijs.
Het hoogste gemiddelde behaalde onzen Eere-voorzitter Arthur Blomme: 50 punten in 6 beurten of 8.33 gemiddeld. "Wie verbetert dit?", zo wordt gevraagd. (Noch bloemen, noch bekers: 't was volop oorlog!)


1941-1942
• 1941-1942 •
Geen commentaar te vinden over dit kampioenschap.
Wel zien we een nieuwe voorzitter: dokter Jozef De Prest, zelf een niet onaardig speler.
Wat we wel vernemen is dat de schoonste match van gansch 't jaar tussen 'Krijt op Tijd' en 'Oefening baart Kunst' (Knesselare) door gaat op zondag 16 februari 1941 in Adegem en op zondag 23 februari in Knesselare in café De Jaegher.
Adegemse deelnemers zijn: Albert Van de Walle, Clement Huyghe, Noel Wille, Honoré Van de Velde, Robert Foré, Gerard Van der Jeugd en Dr. Jozef De Prest.
Vanzelfsprekend dat 'Krijt op Tijd' het schoon spel wint!


1942-1943
• 1942-1943 •
Niets te melden, behalve dat het bord een ander uitzicht heeft gekregen.
De foto is genomen op 8 mei 1943. Let op de meestal sombere gezichten


1944-1945
• 1944-1945 •
De oorlog is voorbij, niets dan blije gezichten.
De Belgische driekleur is bovengehaald en het verduisteringspapier achter de ramen is weggehaald.


Home Home   |  Geschiedenis Pagina geschiedenis