Op den Hoeke

Bijdrage van Hugo Notteboom

Uit : 100 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg - Een uitgave van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 1986.
Artikel hier gepubliceerd met toestemming van de auteur.


Adegem: op den Hoeke

De Hoeke heeft zijn naam te danken aan het vroegere "hoekige" kruispunt dat gevormd werd door de aloude heerweg naar de Kruipuit (tot in de 18e eeuw sprak men echter van de weg die naar de molen liep...) met de HilIestraat en de Kallestraat.

Eén van de weinige gaslantaarns die in Adegem voor enige straatverlichting zorgden bevond zich op dit vrij belangrijk kruispunt. Er vlak achter stond, tot midden vorige eeuw, de herberg genaamd "Den Swarten Leeuw". Het is de oorspronkelijke thuis van de Adegemse D'havé's. Daarnaast oefende smid Lievens zijn beroep uit, gedeeltelijk op straat: zijn "travaalde" en enige landbouwmachinerieën die niet dringend aan herstelling toe zijn vormen alleszins geen obstakel voor het verkeer: dat was er niet!

In dit huis woonde tot op het einde van de 18e eeuw chirurgijn Bourgeois. Op enige passen ervandaan woont nu terug een geneesheer! Op de statige hofstede achter de haag woonde in de 17e eeuw burgemeester Filip Wouters. In de 19de eeuw woonde er de familie Martens en nu woont er Herman Verstraete. Uit het Hillestraatje dokkert een kar het kruispunt op.

Van de mooie kastanjebomen voor de boerderij van Verstrynghe, van de boerderij zélf, noch van de kapel is er iets overgebleven. Nochtans staat de kapel op deze plek reeds op de kaart van Pourbus (1580) getekend! Omstreeks midden de jaren dertig diende ze echter te verdwijnen omwille van het feit dat de straat rechtgetrokken en verbreed werd.

Een nieuwe kapel werd aan de overzijde op de doening van de Verstraetes gebouwd. Ook deze kapel verdween omwille van het verkeer. Wie echter dacht dat de O.L.Vrouwverering op deze wijk daarmee was beëindigd heeft het mis voor: het beeld van O.-L.-Vrouw van de Weg - dat in het begin lelijk "in" de weg stond - herinnert er de passant aan dat de MoederMaagd hier eeuwenlang werd vereerd.

Wie tenslotte de Adegemnaar is die de fotograaf doodgemoedereerd aankijkt, daarover lopen de meningen zeer uiteen: is het Adolf D'havé of is het Leopold Savat? Wie het ook is, haast heeft hij blijkbaar niet! Wat een rustige tijd! We mogen beslist "Hoeke- en Kallestraatkermis" niet vergeten. Het programma, bijv. dat van 1924, bleef beperkt tot een "groote monsterprijskamp bien" en wat wedstrijden met "den teirlink".

Herbergen waren er ook hier genoeg. Steeds werd er wel een opengehouden door een lid van de familie D'havé: b.v. in 1863 "De Ploeg" bij vrouw D'havé, en in 1885 "De Vriendschap" bij Charles D'havé.

Twee goede vrienden

Albert Notteboom en Louis Savat

Albert Notteboom, tot 1965 Adegems veldwachter, in gezelschap van Louis Savat, die ook na 1 januari 1977 Adegems eigenheid en zelfstandigheid fel bleef verdedigen.

Home Home   |  Geschiedenis Pagina geschiedenis