Historische kaarten van Adegem


1571 - Adegem op de kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus
(Kopie door Pieter Claissens - 1596 / 1597 - Groeningemuseum Brugge)

Adegem op de kaart van Pourbus - 1571
U kunt de complete kaart bekijken / downloaden op Wikimedia


17de-eeuwse kaart met een voorstelling van Vlaanderen en Zeeland
in de 14de eeuw, waarop onder meer het Zwin tot Damme te zien is.

17de-eeuwse voorstelling van Vlaanderen en Zeeland in de 14de eeuw
U kunt de complete kaart bekijken / downloaden op Wikimedia


1600 - Pourtraict du hardi et belliqueux voyage faict par Son Excellence
accompagné des puissants nobles Estats des Provinces Unies

Pourtraict du hardi et belliqueux voyage faict par Son Excellence : accompagné des puissants nobles Estats des Provinces Unies, anno 1600
Hollanders op bezoek in het Meetjesland, op weg van Philippine naar Oostende:
heel Eeklo staat in brand, in Adegem ligt de kerk in puin (de torenspits is afgeschoten!),
die van Maldegem staat in brand en in Reesinghe ziet het er ook niet echt goed uit...

U kunt de complete kaart bekijken / downloaden op de website van de KBR


1601-1625 - Figuratieve kaart van het deel van het
Brugse Vrije dat eigendom was van de Aartshertogen

Figuratieve kaart van het deel van het Brugse Vrije dat eigendom was van de Aartshertogen. [begin 17de eeuw]
U kunt de complete kaart bekijken / downloaden op de website van het Rijksarchief


1625 - Figuratieve kaart en beschrijving van het nieuwe deel van het
kanaal Gent-Brugge, begonnen op 3 september 1613, met de juiste ligging van
de wegen, gronden, weiden en rivieren, opgemaakt door Jacques Hoorenbault.

Figuratieve kaart en beschrijving van het nieuwe deel van het kanaal Gent-Brugge
U kunt de complete kaart bekijken / downloaden op de website van het Rijksarchief


1664 - Adegem op de kaart van het Brugse Vrije door Willem Janszoon Blaeu

Adegem op de kaart van het Brugse Vrije - 1664
U kunt de complete kaart bekijken / downloaden op Wikimedia


1664 - J. Blaeus grooten atlas, oft Werelt-beschryving,
in welcke 't aertryck, de zee, en hemel, wordt vertoont en beschreven

Derde Stuck der Aerdrycksbeschryving, welck vervat de Nederlanden - 1664 - voorpagina
Derde Stuck der Aerdrycksbeschryving, welck vervat de Nederlanden.
Uytgegeven t'Amsterdam, by Joan Blaeu MDCLXIIII (1664).

Pagina 62 : Flandria et Zeelandia Comitatus
Bekijk deze detailkaart op de site van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Pagina 65 : Flandriae Teutonicae - Pars Orientalior
Bekijk deze detailkaart op de site van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Pagina 89 : Nobilibus Amplissimisq Dominis D'Georgio De La Faille Toparchae Deneuele etc.
Praetori Totiq Collegio Supremae Curiae Feudalis Regiae Veteris Burgi Gandensis
Bekijk deze detailkaart op de site van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Bekijk het complete derde deel van de atlas op de site van de Universiteitsbibliotheek Utrecht


1680 - Adegem op de kaart Comitatus Flandriae (F. De Witt)

Adegem op de kaart Flandriae - De Witt - 1680
U kunt de complete kaart bekijken / downloaden op Wikimedia


1765 - Lammeire en Heems - figuratieve kaart landboek Adegem

Figuratieve kaart Landboek Adegem - 1765
Deze kaart wordt bewaard in het OCMW-Archief te Brugge


Detail uit de Figuratieve kaart Landboek Adegem - 1765

Detail uit de voorgaande kaart : opperhof en neerhof van het mottekasteel te Raverschoot, met vergelijking van dezelfde locatie op een
luchtopname uit 1979 / 1990 (Geopunt.be). Ter plaatse -en op recentere luchtopnames- is er vandaag helaas geen enkel spoor meer te zien !
Op de figuratieve kaart zijn in het perceleringspatroon de vormen van een opperhof (perceel 252) en neerhof (perceel 244) duidelijk zichtbaar.

Op de luchtopname van Geopunt ziet men ook nog de omwallingen liggen, al is de motte volgens Galbert van Brugge al sinds 1127, na de moord op Karel de Goede, met de grond gelijk gemaakt.
Zie hierover het artikel van Hugo Notteboom op appeltjes-meetjesland.be

Een groep jonge archeologen onder leiding van Patrick Raveschot (†1993) en Marcel Verlot deden er in september 1979 een steekproef en vonden er talrijke aardewerkscherven uit de 11de of 12de eeuw (zie: VOBOV-Info 1986, 22/23, pag. 11-18).

Zie ook de bijdrage van Romano Tondat over het kasteel van Raverschoot, in het tijdschrift "Ons Meetjesland" (1976)

Detail Luchtopname Geopunt 1979-1990


1771 / 1778 - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (Ferraris)

Adegem - kaart Ferraris
U kunt de complete kaart hier bekijken1844 - Atlas der Buurtwegen

Adegem - Atlas der buurtwegen -  1844
U kunt de complete kaart bekijken / downloaden op Gisoost


1860 - Popp-kaart van Adegem

Adegem - Popp-kaart 1860
U kunt de complete kaart hier bekijken / downloaden


Home Home   |  Geschiedenis Pagina geschiedenis