"In Flanders Fields"

Canadese Herdenkingen 1945-1994 te Adegem - Maldegem
- Hugo Notteboom -
Een uitgave van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem

Digitale bewerking: Marnix Van de Kerckhove en Geert De Baets.

VoorpaginaManuscript John Mc. Crae

© Hugo Notteboom / Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem, 1994
Deze webpagina bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Home