ADINGAHEM, EXTRAMUNDANUM...

Extramundanum!

"Spreekwoordelijk wordt dit dorp, uit hoofde zijner vroeger afzonderlijke ligging, "Adegem buiten de wereld" genoemd.
De legende leert ons hierover het volgende :
In de omstreken van Adegem heerschte de pest. Doodbevreesd dat de kwaal ook weldra in Adegem zijn slachtoffers zou maken, nam de bevolking zijn toevlucht tot het gebed en boetprocessiën. Tot ieders bewondering zag men zekeren morgen dat de pest tusschen Adegem en Maldegem in een boom was blijven hangen, want, zegt men, de kant langs Maldegem was zwart en verdord, terwijl deze langs Adegem frisch en ongedeerd bleef..."   Uit : Geschiedenis der Gemeente Adegem door Maria De Baets (1928).

-

Van erte welgekomn in Oigem, ons durp "buiden de weireld"...
www.adegem.be is ne webseit woirdatter gene kluit an verdiend en wordt, wan al die hem doir mee bezeg hangt doet da zuuste moir vuer de leude, in vuer ons durp (in al dedie dien der in weunen) op d'eletrieke weireldkoirte te zedden. Mist ulder aalijk nie hé joons: 't is hier den Offeseele webseit van de Gemeente Maldegem nie huer, moir en sorte gazetje da van niemand geen afdraugen en heet, in woirin dat al die van Oigem is zijne zeg keut doen. Osge zelve uek wat het daa der op wilt zetten, meugde 't ons gerust loiden weten !

Van harte welkom in Adegem, het dorp "buiten de wereld"...
www.adegem.be is niet commercieel, wordt uitsluitend door vrijwilligers gemaakt en heeft als enige doelstelling Adegem en zijn inwoners op de electronische kaart te zetten. Deze site is niet de officiële website van de gemeente Maldegem, maar een onafhankelijk medium waarop iedere Adegemnaar zijn zeg kan doen of zijn / haar zaak onder de aandacht kan brengen. Uw bijdragen zijn dan ook van harte welkom !

Welcome to Adegem , the village 'outside of the world'...
www.adegem.be is a non-commercial website, maintained by volunteers only, and its sole function is to put our village and its people on the Internet. This website is not the official website of the Town of Maldegem, instead it serves as an independent medium where every person from Adegem can bring his or her interests to the attention. Your contributions will be highly appreciated !

Bienvenue à Adegem, le village 'hors du monde'...
www.adegem.be est un site non-commercial, crée et entretenu exclusivement par des volontaires; sa seule vocation est de mettre notre village et ses habitants sur la carte digitale. Ceci n'est donc point le site officiel de la municipalité de Maldegem, mais bien un médium indépendant où chacune et chacun des habitants de notre village a son mot à dire. Vos contributions sont les bienvenues !

Willkommen in Adegem, das Dorf 'außerhalb der Welt'...
www.adegem.be ist keine kommerzielle Webseite: es wird nur durch Freiwilliger gemacht und dient exclusiv dazu, Adegem und seine Einwohner auf die elektronische Landkarte zu bringen. Unsere Webseite ist nicht die offizielle Webseite der Gemeinde Maldegem, sondern ein unabhängiges Medium, auf der jeder Einwohner der Gemeinde seine Ansichten darstellen kann. Eure Beiträge sind dann auch herzlich Willkommen !

Fan herten wolkom yn Adegem, it doarp 'bûten de wrâld'...
www.adegem.be is net kommersjeel, mar wurdt inkeld troch frijwilligers makke en hat as iennichste doel Adegem en syn ynwenners op 'e elektroanyske kaart te setten. Dizze site is net de offisjele website fan de gemeente Maldegem, mar in ûnôfhinklik medium, dêr't elke Adegemmer syn sechje dwaan kin om syn of har saak ûnder de oandacht te bringen. Jo bydragen binne dan ek fan herten wolkom.

Van harte welkom in Adegem, die dorp "buite die wereld"...
www.adegem.be is nie komersieel, word uitsluitend deur vrywilligers gemaak en het een doelstelling naamlik Adegem en hul inwoners op die elektroniese kaart te plaas. Hierdie webwerf is nie die offisiele webwerf van die Maldegemse gemeente, maar n onafhangklikke medium waarop enige persoon van Adegem hul se kan se. U bydrae is ook van harte welkom !

Bienvenido a Adegem, el pueblo 'fuera del mundo'...
www.adegem.be no es un website comercial, esta mantenido solamente por los voluntarios y su función es colocar a Adegem y a sus habitantes en el Internet. Este website no es el website oficial del municipio de Maldegem, en cambio sirve como un medio independiente donde cada persona de Adegem puede plantear sus intereses. ¡ Sus contribuciones serán bastante apreciadas !

Benvingudes i benvinguts a Adegem, al poble 'fora del mon'...
www.adegem.be es una website no comercial que esta mantinguda per voluntaris i la seva funcio es collocar a Adegem i els seus habitants a internet. Aquesta website no es la website oficial del poble de Madegem, en canvi serveix com a mitja independent a on cada persona de Adegem pot exposar els seus interessos. ! Les seves aportacions seran benvingudes !

Benvindos a Adegem, a aldeia "fora do mundo"...
www.adegem.be não é um site comercial. Criado e abastecido exclusivamente por voluntários, tem por vocação introduzir a nossa aldeia e os seus habitantes na Internet. Não se trata por isso do site oficial da municipalidade de Maldegem. Tratando-se de um suporte de comunicação independente, está aberto a todos os habitantes da aldeia e cada um terá direito a exprimir-se. Aguardamos as vossas contribuições com interesse !

Välkommen till Adegem, byn 'utanför världen'...
www.adegem.be är inte kommersiellt, är gjortgenom endast ideellt arbete och har som enda mål att placera Adegem och sina invånare på den elektroniska kartan. Den här sidan är inte Maldegems kommuns officiella sida, utan ett oberoende medium var varje Adegembo kan säga vad han/hon har på hjärtat.
Dina bidrag är altså mycket välkomna !

Hjertelig velkommen til Adegem, landsbyen 'ut av verden'....
Websiden Adegem.net har ingen kommersielle hensikter og er 100% laget av frivillig arbeid. Målet er å kartlegge Adegem og sine innbygger elektronisk. Websiden er ikke den offisiele websiden til Maldegem kommune, men er en uavhengig plass hvor hver innbygger av Adegem kan gi sin mening eller dra oppmerksomheten til en eller annen sak som de brenner for. Deres bidrag er uten tvil hjertelig velkommen!

Sveiki atvyke i Adegema, kaimeli "anapus pasaulio"...
www.adegem.be puslapis nera komercinio pobudžio, taciau sukurtas savanoriu, ir jo tikslas vienintelis - itraukti Adegema ir jo gyventojus i elektronini žemelapi. www.adegem.be nera oficialus Maldegemo savivaldybes tinklapis, tai - nepriklausoma terpe, kur kiekvienas Adegemo gyventojas gali rašyti komentarus ar reikštis jam rupimais klausimais. Mes taip pat laukiame ir Jusu aktyvaus dalyvavimo !

欢迎来到“世外桃源”,我们的阿德哥姆村。
www.adegem.be 是一个非经营性网站,她完全由志愿者维护,致力于把阿德哥姆村及 村里人介绍给世界。本网站不是麦德哥姆镇(Town of Maldegem)的官方网站,而是一个独立媒体。每个来自阿德哥姆的人都可以把她 /他感兴趣的事情带给大家,我们很感谢您的参与。