Burgerlijke stand Adegem

Huwelijken

Inwoners van onze gemeente die 50, 60, 65 jaar of meer getrouwd zijn kunnen naar aanleiding van
dit jubileum gevierd worden door het gemeentebestuur, hetzij ten gemeentehuize of bij hen thuis.

De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst burgelijke stand op het gemeentehuis te Maldegem.
Gelieve een zestal weken vooraf aan te vragen.

Bevolkingscijfer Adegem : Telling 31.12.2007

 

Belgen Vreemdelingen Totaal
Mannen 3014 35 3049
Vrouwen 2902 25 2927
Totaal 5916 60 5976 inwoners

Home
Home