De Boerenstiel van toen
Hoeve Van Vooren op het Westeindeke

Dankwoord

Ik wil hier speciaal mijn dank betuigen aan Geert De Baets die mij er toe heeft aangezet deze site op te bouwen en mij dan ook de nodige middelen ter beschikking heeft gesteld.

In het bijzonder bedank ik ook Remi De Jaeger, die voor de nodige details en verhalen heeft gezorgd en op wie ik nog steeds kan op rekenen om deze site tot een waardevolle bron van geschiedenis uit te bouwen.

Ik krijg ook nog hulp van mijn oom Freddy Storm, die mijn teksten verbetert en wat vlotter leesbaar maakt waarvoor ik hem zeer dankbaar ben.

Veel details en uitleg over de werktuigen heb ik ook van mijn oom Daniël Van Vooren gekregen. Hij kon er nog over meespreken hoe hard hij in zijn jeugd moest meehelpen op het erf van zijn vader - mijn grootvader - Geeraard Van Vooren.


Webmaster de Boerenstiel van Toen