Den Deisterwal

Den Deisterwal in de jaren zeventig
Foto © Walter Notteboom

Den Deisterwal
Foto © Walter Notteboom

Den Deisterwal is gelegen ten noorden van Adegem,
namelijk op Celiplas op een honderd meter van de expresweg.
Vroeger liep er vannaf de kerk in Adegem langsheen de Statiestraat ( Canadezenlaan ) naar Celi toe een kerkewegel,
"Den Deijsterweghel" genoemd.
De wegel is er is tot op heden nog steeds vannaf het einde van De Canadezenlaan tot aan Celiplas en loopt langheen Den Deisterwal.
Geert bij den Deisterwal
Den Deistrewal anno 2003
In 1641 was de eigenaar en gebruiker Van Wambeke Jacques. De hofplekke was 390 roeden groot.
Na Jacques was het erf bewoond door Jan Claeijs. Bernard Moens volgt Jan op in 1719 waarna er in 1728 ene Aernaut Imschoot woonde.
In de 18e eeuw was het de familie Van De Velde die de Deisterwal bewoonde. Na Cornelis Van De Velde was het zijn broer Bernardus die het erf overnam begin de 19e eeuw.

De volgende pachters van het erf waren :

Thijs Emiel
Camiel Van Canneyt 1908 - 1920
Van Loo 1920
Julles De Roo - Van Canneyt 1925
Ceriel Van Canneyt - Van Hecke 1937
Maurits Lammertijn - Lamotte 1939


Postkaartje Deisterwal

De tuin van Deisterwal
De huidige bewoners zijn Louis De Roo en Ester Van De Velde en dit sedert 1947. De omwallingen werden al meer dan dertig jaar geleden opgevuld met afval van de toen nog bestaande Adegemse vuilkar.

Tekst en info verkregen uit het boek Adegemse hoeven uitgegeven in 1981 door Hugo Notteboom

Terug