De school op de Appelboom

Bijdrage van Jozef Dobbelaere

Uit : 100 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg - Een uitgave van de Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem 1986.
Artikel hier gepubliceerd met toestemming van de auteur.


Reeds in 1907 richten de bewoners van de Appelboom en omliggende wijken een verzoekschrift aan het gemeentebestuur voor het oprichten van een lagere klas en een kleuterklas. De vraag wordt in overweging genomen en een onderzoek wordt ingesteld. In de volgende jaren horen we niets meer van dit onderzoek.

In 1920 komt de problematiek van het schoolgaan van deze kinderen weer eens ter sprake in de gemeenteraad. Aanleiding is een omzendbrief van de gouverneur in verband met de oprichting van bewaarscholen. De kosten worden nu wat bouw betreft gedragen door de Provincie en de Staat betaalt ook nog een bijdrage. Weer is de gemeenteraad met het principe van de oprichting akkoord en geeft opdracht de nodige grond aan te kopen. Weer komt er echter niets van terecht. In 1923 is er nog eens sprake van onderzoek naar een geschikte plaats voor het oprichten van de school.

In mei 1930 komt er eindelijk schot in de zaak. Men stelt vast dat er reeds lang onderhandelingen zijn, maar de gemeente is toch niet van plan zelf een school te bouwen, maar wil wel een toelage van 15.000 fr. geven aan het Schoolcomiteit (= de inrichtende macht van het plaatselijk vrij onderwijs).

En op 1 mei 1931 is het zo ver. De school bestaande uit een lagere klas en een "bewaarklas" kan geopend worden. De bouwgrond in de Onderdijkstraat wordt geschonken door juffrouw Julienne Bovyn uit Eeklo en het gebouw wordt eigendom van de vzw Zusters Maria en Jozef. Geheel de wijk viert feest op 3 mei, de dag van de inwijding. Een toespraak wordt gehouden door burgemeester August De Kesel. De school is als volgt ingedeeld: een gemengde lagere klas (1e en 2e leerjaar) en een kleuterklas (3 jaren samen). De eerste onderwijzeres is zuster Maurice (Maria De Muer) en de eerste kleuteronderwijzeres is zuster Bernadette (Bernadette Schroeven).

Om naar die afgelegen school te rijden kocht men een nieuwe auto, een Ford. Twee nonnetjes in een Ford, in die tijd, dat was wel bezienswaard. Ze hadden echter een ongeval ongeveer ter hoogte van Heulendonk en door de opgedane schrik durfde men zelf niet meer rijden. Wie dacht dat nu op de fiets werd overgeschakeld, heeft het mis voor. De nonnetjes lieten zich van dan af voeren door Alfons Goethals, die daar nog goede herinneringen aan heeft.

Met ingang van 1 september 1978 wordt de lagere klas opgeheven. Dankzij een BTK-project kan men met een tweede kleuterklas starten.

Op 1 oktober 1984 kan men organiek twee kleuterklassen oprichten dankzij de nieuwe reglementen die van kracht werden. De school mocht nu aanzien worden als een aparte vestigingsplaats en de leerlingen moesten niet meer bij deze van het Dorp geteld worden.

Het 1e en 2e leerjaar in 1946.
De juffrouw is Anna Van den Bossche.

De school op de Appelboom
V.l.n.r. en per bank van Voor naar achter.
Linkse bankenrij : 1. Christiane Van Deynse en Bernadette Sesselle 2. Camiel De Busschere en Diane De Busschere 3. Remi Van der Jeugt en Willy Sesselle 4. Raphaël Van Oost.
Middelste rij: 1. Hubert Coopman en Roger De Waele 2. Roger Musschoot en Roger Van de Gehuchte 3.Amaat Geirland 4. Firmin Cocquyt (half verscholen).
Rechtse bankenrij : 1. Cecile Coppens en Christine Sesselle 2. Christiane Hertleer en Marie Madeleine De Vuldere 3. Margriet Boete en Cyrilla De Pauw 4. Rosanne Van Leeuwe.

Anna Van den Bossche, geboren te Adegem op 26.07.1922 en toen wonende in de Veldekensstraat, behaalde haar diploma te Gijzegem op 4 juli 1942. Na interims te Adegem, Maldegem (Strobrugge), Oostwinkel, Zomergem-Beke en Eeklo kon ze hier als onderwijzeres beginnen op 24 september 1945. Haar ontslag bood ze aan in 1956. Mevrouw R. Rootsaert-Van den Bossche woont nu te Eeklo.

De kleuterklas in 1945.
De kleuterjuffrouw is Angèle De Sutter.

De school op de Appelboom
V.l.n.r. en per bank van voor naar achter.
Linkse bankenrij: 1. Jozef Van Leeuwe en Antoine Van de Velde 2. Antoine Coopman en Marijn Geirland 3. Valeer Van Leeuwe en ... 4. André Declercq.
Rechtse bankenrij: 1. Marie-Jeanne en Lucrèce Van Speybroeck 2. Christiane Declercq en Rita Van Steenberghe 3. Lisette Cocquyt en Denise Van der Jeught 4. Noël Wille en ...

Marie-Angèle De Sutter werd te Adegem geboren op 25.5.1921 en woonde ook in de Veldekensstraat. Zij behaalde haar diploma eveneens te Gijzegem op 15 juli 1939. Na interims te Eeklo begon ze hier haar loopbaan op 1 september 1940. Ze nam ontslag op 31 augustus 1948. Zij is reeds overleden.

Een overzicht van het personeel tot 1978

Lagere school
Zuster Maurice 01.05.1931
Juliana Lievens 01.09.1940
Amanda Lievens 01.04.1945
Anna Van den Bossche 01.05.1946
Camilla De Pauw 01.09.1956
Ghislaine Ysebaert 05.11.1962
Jeanette Hoeykens 01.09.1977

Kleuterschool
Zuster Bernadette 01.05.1931
Zuster Odile 01.06.1933
Marie-Angèle De Sutter 01.09.1940
Madeleine Blomme 06.09.1948
Maria-Magdalena Goethals 04.09.1950
Lutgart D'havé 12.04.1956
Maria Notteboom 16.11.1962
Brigitte Notteboom 01.09.1967

Home Home   |  Geschiedenis Pagina geschiedenis